Carpe Diem

Verdwaald in gedachten, het leven, Carpe Diem. Broos en breekbaar, krachtig en allesomvattend, van onschatbare waarde. Aanwezig in weelderige natuurelementen, ontwikkeld in ons menselijk bestaan. Dankbaar interpreteer je schoonheid, alledaagse wonderen, verpakt in betoverend levenselixer… De wervelende stroming van het leven, draagt ons naar ongekende momenten. Het mysterie van zijn: in een glimp vangt mijn oog de kleurrijke vlinder, die speels fladdert in een bos dat ontwaakt. Zuurstof transformeert van boom naar mens. Ik erken het oogstrelende wonder van dit unieke moment… De schoonheid van leven rondom me, de dankbaarheid voor mijn glimp op aarde… Wonder des levens, perfectie verhuld in alle eenvoud, intense complexiteit, ons aardse bestaan. Tijd gefundeerd uit eenmalige ervaringen, nooit wederkerende tellen in tijd. Ik adem in liefde het nu, draag de kracht en inzichten van mijn verleden en kijk in vertrouwen naar wat komen zal.
Evy