Content

Ik wil niet breken,

dan is alles kapot.

Ligt de boel aan diggelen,

verwacht ik mezelf bijeen te rapen.

Puzzelen gaat me niet goed af.

Dat is nu eenmaal niet mijn talent.

Dus als ik in stukjes val

zoek ik niet het kader,

niets dat erbij past.

Ik blijf gewoonweg liggen, tevreden,

helemaal content.

(m.v.)

Geduld

Opgejaagd als we zijn door de media raakt ons geduld vaak op en willen we op de eerste rij staan om alles als eerste te weten. Toch is geduld hebben, geduldig kunnen zijn een schone deugd! Wie kan dat nog om geduldig te wachten en niet vooruit te lopen in ons doen en laten, daarbij heel vaak zich zelf voorbij te lopen? Geduld hebben geeft rust in het leven, geeft zelfs een stukje vrede. Geduld hebben, rustig kunnen wachten is een gave om te berusten en rustig te kunnen reageren op de dingen die ons overkomen. Geduld vraagt oefening!

TV

Mens geworden Woord

Op Sabbat zijn de Joden gewoon het Woord centraal te plaatsen in de liturgie.

Jezus doet ook mee.

Zijn openbaar leven begint in de synagoge.

Hij neemt zelfs zélf de boekrol vast en verkondigt het Woord van God.

De stem van Jezus en het Woord van God dat hij verkondigt, vallen samen…..en dit voor de allereerste keer in de loop van de geschiedenis.

Waar zou het Woord van God beter tot zijn recht komen dan uit de mond van Jezus?

Is Hij immers niet zélf het mensgeworden Woord?

Hij bevestigt dit.

Hij zegt: Vandaag is dit Woord van de Schrift in vervulling gegaan. Ik ben het Woord zélf!

Ook wij zijn geroepen Gods Woord tot ons te nemen, te herkauwen, ons er door te laten veranderen, opdat ook wij de trekken van Jezus krijgen, op Hem gaan gelijken en God ook mens wordt in ons.

Sterk in de strijd

Wie op de Heer vertrouwt staat sterk in de strijd. Als je recht in uw schoenen staat, kunnen ze u niets maken. De Heer staat aan de kant van de rechtvaardige. De Heer kent ons hart. Hoogmoedigen komen ten val, nederigen erven het eeuwig leven.
En is het dagelijks leven soms echt niet een strijd? Een strijd tegen de tijd. Een strijd tegen tegenslag. Een strijd tegen partijdigheid. Soms lijkt het leven wel op een rollercoaster. Hoe staande blijven?
Vertrouwen is het sleutelwoord. Niet toegeven aan moedeloosheid of pessimisme. Vooral het niet alleen willen doen. We zijn geen supermensen. We zoeken steun bij elkaar. We zoeken steun bij God.
De cynici zullen zeggen: Alsof God daar iets kan aan veranderen. Wonderen bestaan niet.
Zij bevinden zich echter in een uitzichtloos bestaan. Geen leven na de dood.
Uit het verleden is gebleken dat God een helper is in de strijd. Dat zijn niet zomaar verhaaltjes voor ons vandaag. Dat zijn getuigenissen. We mogen er op rekenen.

Midlife Twist

Vergrijzing vooruitgeschoven
Je eerste levenshelft
Virtueel verticaal geklasseerd
Loslaten het nieuwe codewoord
Twijfels vakkundig weggemasseerd

Verover jezelf en dan je wereld
Verleng de uitleentermijn
Van je eigen hebben en houden
Bouw je dromen en geborgenheden
Op vervlogen dagen van ouden

Bibliotheek van opportuniteiten
Oppositie van crisismoment
Kansen en ruime mogelijkheden
Elke nieuwe dag aangediend
Als buitenissige dwarsdoorsnede

jvdb

Ommekeer

Een intuïtief aanvoelen, een wil naar verandering, soms is een “ommekeer” een onvermijdelijk iets.

De weg naar het voorlopig nog onbekende terrein creëert innerlijke spanning, een soort van euforie zoals een kind ervaart bij het idee van zijn eerste fiets.

Als het puzzelstuk niet past, je thuis voelen een ver weg gevoel geeft of je bevreemd lijkt van jezelf, recht dan die ruggengraat en kies voor harmonie.

Er is geen zekerheid in het leven maar een nieuwe keuze zou je toch een kans kunnen geven.

In je zoektocht naar helderheid hou je de teugels goed in handen, wees vastberaden.

Ommekeer

Om-me-keer

Rosanna

Kana

Een bruiloft is een heuglijke gebeurtenis. En dat is de hele teneur in de lezingen van deze zondag. God stemt tot vreugde. En deze hebben we zo nodig. Geen uitgelaten vreugde maar een stille vreugde diep in het hart. De vreugde is bedoeld voor alle mensen maar meer nog voor hen die te lijden hebben. Er is gebrek dat wordt overstelpt met liefde. De wijn is op en Jezus komt overvloedig tegemoet met 6 maal 100 liter en dan nog wel van de beste wijn. Ons lijden verdwijnt in het niets ten overstaan van zoveel goedheid en barmhartigheid. Dit is een belofte. Het gebeurt niet meteen. Het uur is nog niet gekomen. We hebben een leven te gaan. We mogen het lijden niet minimaliseren. Maar de wijn, die proeven we al in kleine momenten van geluk. God laat ons niet helemaal alleen en geeft ons zo nu en dan een teken. Om het vol te houden. Hoeveel tekens hebben we nodig? Is het nu al niet overduidelijk dat het goede staande blijft en het slechte vergaat. Van bij het begin van Jezus’ optreden zit dat er in. Vanaf dat moment is Het Rijk Gods midden onder ons.

Haïku’s

donkere straten
als de maan de nacht verlaat
en lichten zwijgen

bulderende wind
donkere hagelwolken
maart ten voeten uit

in een waas van mist
leven in de tijd van toen
als heden niet is

Julien