VAKANTIETIJD

Juli, Augutus: vakantiemaanden! Toevallig liep ik langs een verloren straatje achter het station in de grote stad! Geen mens te zien! Doods! Of toch meer naar het einde van de straat wuifde iemand vanuit het venster! Nood? Hulp? Of wat verlangt die persoon? Wat wacht mij? Ik haastte mijn stap, dichterbij ontdekte ik daar, in een open venster, een oude vrouw met een postkaart in haar hand. “Oh eindelijk!”, riep ze, “wat ben ik blij! Eindelijk iemand die langs komt. Reeds twee uur lig ik op uitkijk en niemand!” Ze toonde mij de kaart: “Kijk eens, ik voelde mij zo eenzaam, verlaten in deze doodse straat. Iedereen is op vakantie deze maand. Maar mijn poetsvrouw – nu in Marokko – heeft aan mij gedacht. Ik voel me zo gelukkig te weten: Ik ben niet vergeten, ik ben niet alleen, iemand denkt aan mij! Dat doet deugd! Ik moest mijn geluk kunnen delen maar niemand in de straat! Dank, dat je naar mij geluisterd hebt en mijn vreugde deelt!” Ze straalde. Ja, gedeelde vreugd is dubbel vreugd! Een kleine attentie verwarmt het hart en schept nieuwe levensmoed!