Samen dromen

In een Braziliaans lied wordt gezongen: “Wat je op je eentje droomt, is en blijft maar een droom. Als je samen droomt wordt het werkelijkheid.” Mensen hebben steeds opnieuw verwacht en gehoopt dat in de diepste kern van de werkelijkheid iets te vermoeden en te ervaren is van een hartelijk erbarmen, van een goddelijke dynamiek van liefde. In de bijbelse verhalen krijgen bepaalde sterke figuren vooral aandacht omdat ze mensen wisten samen te brengen en hen konden bemoedigen om samen gestalte te geven aan een droom die ze eerst stil konden en mochten ervaren in hun diepste kern. En dan denken wij aan Abraham en uiteraard ook aan die Man van Nazareth en aan zovele andere bezielde mensen. Nu het steeds duidelijker wordt dat een gezond leefklimaat niet langer vanzelfsprekend is, zien we tegelijkertijd ook dat mensen steun zoeken bij elkaar in kleine of grotere gemeenschappen. Wij hopen dat alle mensen van goede wil samen dromen en elkaar zo bemoedigen om stap voor stap te werken aan een gezond leefklimaat.