Digitalisering

Vandaag, ook omwille van corona, gaat alles digitaal. Bankzaken, onderwijs, werken van op afstand, vergaderen, en ook de dokter houdt digitaal spreekuur. Hoe kan hij in godsnaam vanop afstand zien wat ik mankeer, zonder mij te kunnen onderzoeken, want dat kan nog niet via de computer. En ik geef toe, het is gemakkelijk en eenvoudig als je dingen van thuis uit kan regelen. Maar ik ben het hartsgrondig beu. Halve, soms hele, dagen achter het scherm zitten. Ik dacht dat ik er vanaf zou zijn na mijn pensionering of dat ik het tenminste zou kunnen beperken. Niet dus! Ik vraag me af wat mensen doen die zich zulke dure computers en/of smartphones niet kunnen permitteren. Gezinnen met kinderen, die om mee te kunnen in de school, allemaal een eigen laptop nodig hebben en liefst ook nog een smartphone. En alsof dat nog niet genoeg is, evolueert die hele materie ook nog eens zo snel dat je geregeld moet hernieuwen of “upgraden”. Maar wie denkt daar nu aan in deze digitale wereld?

Liefdesgeheim

De Liefde is een geheim. De Liefde maakt je sterk. Het is een band. Het is een burcht.
De Liefde gaat met je mee. Ze kijkt je aan zonder woorden. Ze is.
Wie de Liefde niet kent, vergaat. Zij is het laatste wat overblijft.
Van in de moederschoot zijn wij gekend en bemind. Dichter dan onze eigen moeder, staat God bij ons.
En dan komt er ruis.
Tegenkantingen.
Afgunst.
Boze tongen.
Ongeloof.
Wanhoop.
De Liefde verdraagt dit alles.
Ze keert het om.
Ze gaat er dwars doorheen.
Kies de kant van de Liefde.
Barmhartigheid zal geschieden.
Het is nog niet te laat.

Kiem

In de kiem van het zaad is alles aanwezig om het zaad te doen groeien tot een vruchtbaar gewas. Er is natuurlijk ook de vereiste van vruchtbare grond, water, zon en wind.
Het enige wat de mens moet doen is zaaien en oogsten. Wie kent er niet de uitspraak: ‘Zij die zaaien in tranen, zullen oogsten in vreugde.’
Wij krijgen zoveel terug voor het weinige dat we geven. Dat betekent niet dat we nu ineens meer moeten gaan geven. Hou de maat aan je inspanningen zodat je niet verzwakt.
Wel is dankbaarheid nodig en een verwonderde blik over hoe alles ontstaat.
Ook wijzelf bezitten in ons de kracht om te groeien, om ons te ontwikkelen. Die kiem is erin gelegd. Soms onnaspeurbaar. Maar het is daar waar we bij dienen te komen.
Mens, wat ben je mooi zoals je bent. Je mag jezelf zijn. Keer je naar de zon en straal. Op het ritme van de seizoenen. En zo is het goed.
Niet trekken aan het gras maar zien hoe dat het groeit. Onomkeerbaar. Genadevol geschenk!

Droom

Mijn vriendin en ik
waren in het bos.
Bomen vielen zomaar
om en vlogen in brand.
Mijn vriendin schreeuwde.
Ze liep weg zonder mij.
Ik stond stil,
kon niet meer bewegen,
bang, verdrietig en boos.
Alles ging gewoon weg.
Ik rook de brand steeds dichterbij.

Gedachten vlogen door mijn hoofd.
Plots was alles zwart.
‘Hé, word wakker!’
Ik lag in mijn bed,
niet meer in het bos.
Het was gewoon
maar een droom.

Jitse uit klas J2.24

Zelfstandig

Er is tegenwoordig veel te doen rond opvoeding. Het is belangrijk dat jonge mensen begeleid worden om later op eigen benen te kunnen staan. Zodat ze vrije mensen worden die zelf kunnen beslissen wat ze willen en wat ze niet willen. Een goede basis van zelfvertrouwen is hiervoor nodig. Niet gefocust op wat allemaal kan mislopen maar wel op het ontwikkelen van een sterke wil. Hoe vaak willen anderen ons niet van onze goede bedoelingen afleiden. Alsof we moeten oppassen voor het onheil dat elk moment boven ons hoofd hangt. Een gezonde dosis realisme lijkt dan niet te rijmen met onze dromen. Een dergelijke houding zou ertoe kunnen leiden dat je je kind niet meer stimuleert in waar het goed in is. Talent heeft een grote kracht maar is ook kwetsbaar en kan beknot worden. Geef je kind de kans om zijn eigen speelruimte te verkennen. Ook als het kind groter wordt. Dit gaat met vallen en opstaan. Help je kind om te leren kiezen. Dit is onmogelijk als de oplossing altijd met de paplepel wordt ingegeven.

Content

Ik wil niet breken,

dan is alles kapot.

Ligt de boel aan diggelen,

verwacht ik mezelf bijeen te rapen.

Puzzelen gaat me niet goed af.

Dat is nu eenmaal niet mijn talent.

Dus als ik in stukjes val

zoek ik niet het kader,

niets dat erbij past.

Ik blijf gewoonweg liggen, tevreden,

helemaal content.

(m.v.)

Geduld

Opgejaagd als we zijn door de media raakt ons geduld vaak op en willen we op de eerste rij staan om alles als eerste te weten. Toch is geduld hebben, geduldig kunnen zijn een schone deugd! Wie kan dat nog om geduldig te wachten en niet vooruit te lopen in ons doen en laten, daarbij heel vaak zich zelf voorbij te lopen? Geduld hebben geeft rust in het leven, geeft zelfs een stukje vrede. Geduld hebben, rustig kunnen wachten is een gave om te berusten en rustig te kunnen reageren op de dingen die ons overkomen. Geduld vraagt oefening!

TV

Mens geworden Woord

Op Sabbat zijn de Joden gewoon het Woord centraal te plaatsen in de liturgie.

Jezus doet ook mee.

Zijn openbaar leven begint in de synagoge.

Hij neemt zelfs zélf de boekrol vast en verkondigt het Woord van God.

De stem van Jezus en het Woord van God dat hij verkondigt, vallen samen…..en dit voor de allereerste keer in de loop van de geschiedenis.

Waar zou het Woord van God beter tot zijn recht komen dan uit de mond van Jezus?

Is Hij immers niet zélf het mensgeworden Woord?

Hij bevestigt dit.

Hij zegt: Vandaag is dit Woord van de Schrift in vervulling gegaan. Ik ben het Woord zélf!

Ook wij zijn geroepen Gods Woord tot ons te nemen, te herkauwen, ons er door te laten veranderen, opdat ook wij de trekken van Jezus krijgen, op Hem gaan gelijken en God ook mens wordt in ons.