Kan het anders?

“Het geloof was mij dierbaar maar het was niet meegegroeid met mij en met de veranderingen in onze samenleving van vandaag.” Iemand uit ons Pastoraal Team had onlangs deze tekst, dit getuigenis uit ‘Kerk en Leven’ geknipt en legde deze tekst op tafel op het einde van onze vergadering. Eerst keken wij elkaar stil aan en omdat enkelen knikten werd afgesproken om de volgende bijeenkomst van ons Team tijd te maken voor deze toch belangrijke vaststelling en opdracht. Terwijl het knipsel werd opgeplooid voegde de knipper eraan toe: “Ik ben blij dat wij in onze school een werkgroep hebben waar ik mee mag zoeken naar een meer eigentijdse vertolking en vertaling van ons geloof.”