Familie

Krabben, krabben,

krab mij

tot bloedens toe

zodat mijn huid onder de jouwe zit.

Dan smelten we tot één geheel,

sluiten  de wereld buiten

totdat angst binnensluipt

onstuitbaar jeuken opnieuw begint.

(mv)

Hartbewaking

Rustig schrijven de golfjes en piekjes op de monitor verder aan mijn levensmelodie. Even leek het erop dat de melodie zou stoppen. Maar dankzij snelle medische hulp en goddelijk ingrijpen mag mijn levenssymfonie een nieuw deel toevoegen. Tegen de achtergrondgeluiden van de afdeling: het heen en weer lopen van verpleegkundigen en artsen, gedempte gesprekken, het gepiep van de diverse monitors en andere apparaten verwerk ik de afgelopen gebeurtenissen. Aan de ene kant met het gevoel dat alle zekerheden die je had en de manier waarop je op je lichaam vertrouwde, opeens een open vraag zijn. Tegelijkertijd ook een gevoel van dankbaarheid. Dankbaar dat God er ook nog is en mijn leven nog niet voltooid achtte. Dankbaar voor vrouw en kinderen die bezorgd om je zijn. Dankbaar omdat het leven opeens zo kostbaar aanvoelt. Dankbaar dat deze ervaring geen toevallig vervelend intermezzo was maar een nodige voorbereiding om de nieuwe melodie met extra kracht en diepte te spelen.

Deugd van matigheid

In kanteltijden

Sterk neigen naar harmonie

Onevenwichtig leven bestrijden

Met rustgevende innerlijke hegemonie

Liefdevol tot balans komen

Aanwas van empathisch vermogen

Onbescheiden zelfzorg klaarstomen

Beheersing van maat beogen

In juiste verhouding vermengd

Deemoed van orde verkregen

Gepast verlangen aangelengd

Met deugdzaamheid aaneengeregen

Temperantia

In de gloria

jvdb

Ontwaakt

Een groezelig dek

lag op mijn ziel.

Spinnen hadden vrijpostig er

hun webben op gespannen.

Mijn hartogen dicht.

De deuren gesloten,

omdat geen mens

de sleutels vond…

Toen ben JIJ gekomen,

mijn lieve God.

Jouw Woord deed pijn,

maar het brak

mijn kerker open.

Ik adem weer, ik adem

dankzij U,

mijn grote God.

Ik ben ontwaakt!

Gij roept mij tot leven.

Alleen Gij, Goede God,

geeft het Ware Leven…

Mieke

Een onbekende

Een onbekende doet aanspraak op de naam en de machten van Jezus. Hij behoort niet eens tot Zijn groep leerlingen. Wat denkt hij wel, die onbekende…. Verontwaardigd komen de leerlingen dit vertellen aan Jezus: “Hij drijft duivels uit in Uw Naam, maar we hebben het hem proberen te beletten”. Jezus was niet blij met dit verhaal van de leerlingen. Hij veegt ze met een handomdraai weg. Die onbekende is voor hem geen concurrent, boezemt hem ook geen vrees in, irriteert hem ook niet. Er zijn zoveel manieren om Jezus te volgen. Zijn leerlingen volgen Hem heel nabij , in vriendschap. Maar bij Jezus is niets exclusief. Alles kan met anderen gedeeld worden. Talloos zijn de wegen waarop we Hem kunnen volgen. Jezus antwoordt de leerlingen dan ook: “Belet het hem niet want iemand die een wonder doet in mijn Naam, zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is….is voor ons.” Laten ook wij ruimhartig zijn t.o.v. “onbekenden”, die niet meteen tot “onze groep” behoren!

Vervolgd!

Omwille van je gelovig zijn, je inzet daarrond, dat heel vaak niet strookt met de reële werkelijkheid van het werelds gebeuren, word je wel eens in de hoek gedrukt. Wat men er ook over denkt. Door het goede te doen word je meer mens onder de mensen. Liefde geven en daardoor in de verdrukking komen is een garantie dat je iets betekent voor mensen om je heen die tastend en zoekend naar een beetje vrede en geluk door het leven gaan. Gelovig of niet gelovig, welke religie of levensbeschouwing je ook koestert. Je eigen overtuiging met hart en ziel in het dagelijkse leven zonder dwang omzetten bij anderen is medemens zijn. Je inzetten voor anderen, dat is juist wat Jezus bedoelt in de Zaligsprekingen. Gerechtigheid nastreven is het Rijk der Hemelen – Gods Rijk – al laten komen midden onder ons.

TV

Kunst

De piano omringd met rood wit lint uit

angst voor besmetting

hoewel menig virtuoos zo verloren ging,

grijpen wilde naar de gitaar

kon ook die niet doorgegeven worden:

werd aan banden gelegd terwijl

dokters adviseerde om agressie

kunstzinnig te uiten

kregen de blazers een plastieken wand.

Teveel lucht katapulteerde de ruimte weer in

dat het gesproken woord op zijn minst

een kans verdiende

alleen werd zoveel transmissie ongehoord

dat de samenleving verstild werd,

gedachten bleven circuleren

zonder zichtbaar publiek.

(m.v.)

Mythisch wezen

Diep verscholen achter bosrijk gebied,

waar je nooit betreden voetstappen ziet, verschuilt zich een zeldzaam mythisch wezen.

De bodem is er zompig

alleen uitgestrekte moerassen

wat het blote oog nog ziet.

Mythisch wezen,

imaginair maar toch present,

de pure verbeeldingskracht op volle toeren.

Niet alles is zintuiglijk tastbaar,

in het nog ongekende paradijs

waar zowel de hoop als de angst

tot uiting komen in een flirterige dans.

Waar de nieuwsgierigheid

nog wordt aangewakkerd,

passievolle zinnen in elkaar vervloeien,

een boek interessant weet te voeden.

Open je geest.

Rosanna