Tijden vervagen

De dagen, weken, maanden verstrijken vliegensvlug, ze doen alzo de tijden vervagen.

De schuchtere zon verstopt zich achter de dominante wolkenvelden die tegen de avond lijken te verdampen in het niets, maneschijn overheerst.

Melancholische verlangens en bitterzoete beloften glippen als een gladde aal door onze vingers.

Tijden vervagen alleen als we ze niet doen tellen.

Geef betekenis aan iedere dag, weet dat niemand ons de morgen heeft beloofd.

Kruip soms maar even in je eigen veilige cocon, je komt altijd wel wat tegen.

Rosanna

Loop Hem tegemoet!

Hij komt, Hij komt, die lieve Goede Sint,

mijn beste vriend…

Hoe verlangend kunnen ‘onze kleintjes’ ernaar uitzien…er soms niet van slapen.

Ja, dit verlangen kan ons iets duidelijk maken, ‘een teken zijn’, van het verlangen dat we allemaal in ons dragen, het verlangen naar het Goede, naar mijn beste Vriend.

Zondag vieren wij de eerste zondag van de Advent, te midden van onze woelige tijd.

Kennen we allemaal niet het gezegde: ”waar de nood het hoogst is, is de redding nabij!”

De redding is op komst! We worden opgeroepen waakzaam te blijven, te bidden, om stand te kunnen blijven houden ‘met opgeheven hoofd’ en onze handen uit te strekken naar de komst van het ‘Kleine Kind’, onze liefste Redder!

Dienstbaar zijn

God,

Laat me woorden van troost vinden
om de angst
van mijn zieke medemens
te verzachten.

Geef mij kracht
om mensen in nood te helpen,
om handen te reiken,
die ons verbinden.

Schenk me tederheid
om elke vorm van hulp
in Uw naam
liefdevol te volbrengen.

God, wees mij steeds nabij!

Jozef V.

Klimaat

Het gaat mis met het klimaat. De opwarming van onze aarde bedreigt ons hele zijn. Vragen worden gesteld hoe het met de natuur gaat aflopen. We zijn bezorgd voor allen die na ons komen. We denken wel na over hoe het over 30, 40, en 50 jaar zou moeten. Als er nu niets gedaan wordt zijn die vooropgestelde datums niks waard. Iedereen, zelfs wereldleiders, slaan zich op de borst als schuldige dat het mis gaat met ons klimaat, maar zoeken toch hun eigen profijt. Op het laatste moment was het haast finaal mis gelopen in Glasgow. Het eigen voordeel kwam op de eerste plaats. Zo heeft de Schepper van hemel en aarde het niet gewild.
Daarom heeft hij de kroon van zijn schepping aangesteld als de rentmeester over zijn werk. Wie eigent zich dan het recht toe om zijn werk te vernietigen en geen goede rentmeester te zijn over zijn werk?

TV

Morgengebed

Heer,

richt mijn voeten

op de weg van Uw vrede.

Laat mijn handen

Uw werk verrichten.

Laat mijn ogen

de nood van mensen zien.

Laat mijn oren

hun vragen verstaan.

Laat mijn mond

goede woorden spreken.

Maak mijn hart mild

als het Uwe.

Mijn Heer, mijn Koning

Een psalm zou ik willen zingen voor mijn Heer, mijn Koning. Een koningspsalm.
Hij die mijn hart bevrijdt van angst en onzekerheid. Hij, op wie ik bouwen kan omdat de waarheid zegeviert.
Hij is niet van deze wereld, zijn Koningschap is niet van deze wereld. En toch heeft Hij er niet voor teruggeschrokken om in deze wereld ons leven en lijden te delen. Op zich te nemen en te laten verheffen. Zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij ons schonk zijn eniggeboren Zoon.
Toen Hij van ons weggenomen werd, zocht Maria Magdalena Hem dag en nacht. Haar Heer komt naar haar toe. Verrezen en onaantastbaar. Hij komt van hierboven neergedaald. Begeleid door de Heilige Geest.
Niet van deze wereld. Niet aanvaard. Vergeten en veronachtzaamd. Een struikelblok?
Armen en eenvoudigen verstaan het. Het Rijk behoort toe aan armen van geest, treurenden, vervolgden, …
Bidden wij voor deze wereld bij Zijn gratie.

Kleuren

Kleuren in een kleurboek.

Als kind vond ik dit zalig.

Uren kon ik mezelf hiermee zoet houden.

Mezelf onderdompelen in een kleurenwereld,

die ik zelf kon bepalen.

Onlangs, na veel twijfelen en

mijn stemmetjes te laten voor wat zij zijn,

schonk ik mezelf een kleurboek cadeau.

Wat later gevolgd door

een uitgebreide selectie kleurpotloden,

45 stuks!

Een kinderwens, die nu in vervulling ging.

Bijna dagelijks kleur ik nu,

ervaar ik veel meer kleur in mijn leven…..

Adventsretraite 2021

“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021. De retraite gaat op zondag 28 november van start en loopt tot zaterdag 25 december. Het is de vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door jezuïet Jan Stuyt. Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven. Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: “De decembermaand is voor veel mensen een drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen.”
U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org.