Tafelmanieren

Jezus geeft in zijn onderricht tussen de regels ook enkele gedragslijnen die ons aanmanen voorzichtig en nederig te zijn en onze gasten te kiezen op basis van totale belangeloosheid en edelmoedigheid. Als je bent uitgenodigd op een feest, neem dan niet de beste plaats in, maar houd je bescheiden op de achtergrond. Als je een feest geeft, nodig dan armen, kreupelen en blinden uit… want zij kunnen je niets teruggeven.
Het is zo verleidelijk om de beste plaats in te nemen en zich voornaam te voelen, verheven boven de anderen. Maar geeft dit zin aan je leven? Bezorgt dit je blijvend geluk?
Je komt al gemakkelijk in de wereld van de schone schijn, maar die laat vaak een bittere smaak na.
Bewust kiezen voor een gewoon, bescheiden leven, voor dienstbaarheid aan anderen, aan diegenen die ze het meest nodig hebben, dat vult een leven met een goed gevoel, met levenszin en levensgeluk. Zulke mensen verdienen een ereplaats in het koninkrijk van God, volgens Jezus.