Waakzaam zijn

Voor tal van mensen is het leven geen pretje. Het geluk en de toekomst van vele mensen zijn soms door allerlei tekorten en spanningen bedreigd. Gelovigen willen daar weet van hebben. Ze bestaan nog, de kleine christelijke gemeenschappen van aandachtige, meelevende mensen. Ze willen solidair en zorgend in het leven staan. Maar ze zijn zich ook heel diep bewust dat die aandacht en dat meeleven in hen en rond hen zal verdwijnen als zij zich niet doordrongen weten van Gods Dynamiek van liefde. Al biddend weten wij ons gestimuleerd en bezield om het leven, in het spoor van Jezus van Nazareth goed te maken voor elkaar, zeker voor hen die erg kwetsbaar zijn. Christenen proberen ook vandaag uit te kijken naar een betere, goede samenleving en de Paus moedigt ons daartoe aan. Onlangs zei hij: “Wees waakzaam en houd de lampen van goedheid brandend in uw midden.”