Gezien worden

Een verlangen diep in mij. Misschien omdat ik het gevoel heb over het hoofd te zijn gezien van jongsaf. Wat ik te vertellen heb lijkt niet belangrijk. Te vroeg de mond gesnoerd. Noem het een kwetsuur, maar dan is er ook heling. En die vind ik bij Jezus. Net als Zacheüs heeft Hij mij uit de boom gekeken. Wat onthutsend maar wel bemoedigend. Daar sta ik nu voor. Hij wil bij mij te gast zijn. Maar is mijn huis wel proper? En mijn ziel? Wat heb ik allemaal onder de mat gekeerd?
Niets zal verborgen blijven. Grote kuis!
Het mag er allemaal zijn. In de ogen van Jezus is niets te veel.
Je had het misschien anders kunnen doen, beter ook. Maar het is wat het is.
Aanvaarden en loslaten. Verdergaan. Niet meer voor mezelf maar uit liefde voor Hem.
Geven doet leven. Verbondenheid groeit en krijgt kansen. Wees vrijmoedig en vrees niet.
Want groot is Zijn erbarmen.

Verjaren

Gij weet van mijn wezen, Gij kent mijn bestaan,
mijn zorgen en vreugde, mijn komen en gaan.

U dank ik vandaag, nu ik jarig mag zijn.
Gij ziet er mijn jubel, bemerkt ook mijn pijn.

U dank ik dit leven, zijn kracht en zijn gloed,
Gij denkt aan mijn zoeken, mijn falen, mijn moed.

Gij draagt me de dag door, behoedt me bij nacht,
Gij zijt het die steeds weer mijn thuiskomst verwacht.

U dank ik voor vriendschap, verbondenheid, trouw,
voor werken en willen, voor warmte en kou..

Blijf Gij me nabij dan in ‘t komende jaar en
maak door mijn leven uw liefde ook waar.

Adeleyd

Bidden is liefhebben

Dit weekend vertelt Jezus in het evangelie een mooie gelijkenis.

Het heeft met bidden te maken, de manier waarop.

Een wetsgetrouwe farizeeër spreekt in de tempel met opgeheven hoofd God wel aan, maar ál zíjn goede werken staan centraal… Hij zet zichzelf op een voetstuk.

Hij verheft zich daarbij ook bóven de ander. Het komt niet bij hem op, om God te danken voor de steun en kracht die hij daarvoor krijgt.

De tollenaar daarentegen… hij heeft zich van God verwijderd. Hij blijft ook op afstand. Hij is zich bewust geworden van eigen zwakte met al zijn gesjoemel.

Hij buigt het hoofd, hij ver-neder-t zichzelf en vraagt om Gods genade.

Hoe bidden wij…? Mag God bij óns binnen komen of zijn we te vol van onszelf en kan God er gewoon niet bij, is er geen plaats?

Heeft bidden niet alles te maken met liefhebben, waarbij de Ander, de ander, op de eerste plaats mag komen en ons “ik” een stapje terug doet?

Ignatius

Waarom is Ignatius zo belangrijk voor mij?
Ignatius geeft zijn heel eigen levenservaring met Jezus door.
Echt en authentiek.
Hij raakt daardoor mijn diepste verlangen,
een authentiek christen steeds meer te willen worden.
Ik herken in hem mijn eigen verlangen.
Zijn zoektocht helpt mij in mijn zoektocht.

Hij leert mij te luisteren naar binnen en naar buiten
en attent te zijn voor bewegingen, die me blij maken en bedroeven.
Ik ontdekte een binnenwereld in mezelf
waar Liefde woont en ook het kwaad.
Ignatius geeft me aanwijzingen
hoe ik met Liefde het kwaad in mezelf een stukje kan overwinnen
en daarmee ook in het leven van mensen rondom mij.

Door met zijn aanwijzingen als gids te leven,
ervaar ik meer in Jezus Liefde te groeien
naar de Vader toe en de mensen…

Het is een geluk-makende weg!!

Volk van God

Zijn wij als schapen zonder herder? Ik dacht het niet. De leer is toch duidelijk. En als iemand dit niet begrijpt, is het aan ons om dit duidelijk te maken. Steeds terugkeren naar de Schrift. Steeds terugkeren naar het gebed. Hou vast aan het geloof. Getuig van de waarheid. Dan zal dat mosterdzaadje van twee weken geleden wel groeien. Het maakt niet uit of anderen anders doen. Jezus zegt: “Jij, luister naar mijn stem en volg mij!”.
Waarom ik? Wel, lieve mens, omdat Hij je uitverkoren heeft. Uitverkoren om kind van God te zijn. Er gaat gezag uit van Zijn stem. Je kan niet anders dan je aangesproken voelen.
Maar je bent vrij. Je moet niet volgen. Je wordt uitgenodigd.
Je kan niet zeggen: ik wist het niet.
Er zijn genoeg herinneringen van medemensen, oproepen, knipoogjes.
Wij mogen God ook herinneren aan onze situatie. God is rechtvaardig en staat aan de kant van de rechtvaardige. Hij geeft zelfs nieuwe kansen. Toon Hem dat je er voor open staat.
Liefde is een werkwoord, een wisselwerking, maar bovenal genade. Vraag erom.

In kleine dingen

Er wordt gebeld,
een deugddoend mailtje met woorden van dank,
een taak is netjes afgewerkt,
iemand deelt een pannenkoek,
een zacht deuntje op de radio zet aan het denken
en schrijven
en zie doorheen zovele kleine dingen
komt er licht en warmte diep vanbinnen,
vertroosting op deze herfstdag.

Herfstdag

Grijze herfstdag,
geen zon te bespeuren vandaag.
Geen erg, we zijn al verwend de laatste maanden,
de zon zit nog bij mij vanbinnen.

Warm is het niet,
buiten noch binnen, energie besparen weet je wel.
Geen erg, ik draag wel een dikkere trui,
weet je de warmte zit toch vanbinnen.

Genezen

Psychische kwalen kunnen ook een fysische uitwerking hebben. We verstaan de uitdrukking ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ meestal omgekeerd. Namelijk dat beweging belangrijk is en gezond eten om je goed te voelen in je vel. Dit is typisch voor een prestatie-gerichte maatschappij die naar uiterlijkheden kijkt. Wees echter eerst in orde met het geestelijke, dan wordt je al de rest daarbij gegeven. Dit zijn we niet gewoon. De kracht van genezing komt van binnen uit. Hiervoor is een eerste voorwaarde dat je het kunt uithouden in de stilte. Daar hoor je God spreken. Niet met een stem maar als een milde aanwezigheid. Terug naar de bron. Daar kan je je kwetsuren toelaten en groeien naar genezing. Het zwakke wordt omgevormd tot kracht. Hoorden we vorige week niet dat een geloof als een mosterdzaadje bergen verzet? Welnu, ga naar Hem. Hij, die God ‘Vader’ noemt, die zelf in vertrouwen zozeer verbonden blijft met die Vader. Hij heeft een boodschap. Sta op en ga heen, maar houd Jezus in gedachten. Dan gaat er een Rijk open, het Rijk Gods. Medewerkers gevraagd!