Bij elkaar

In gezelschap

vliegen dagen om.

Zijn tikkende wijzers

ritme aangevers

van goede babbels.

Zonder gezelschap

kruipt de tijd;

dezelfde wijzers

eentonig tempo

om tijd te doden.

(m.v.)

Kerstmis

Het is Kerstmis. Kerstmis gebeurt heel vaak onverwacht tegen de wereldse gang van zaken in. Heel plotseling dat iemand, en alleen God weet waar in alle stilte, zonder lichtjes en geschenken het wonder van Gods Menswording beleeft en uit draagt. Iemand die omziet naar een mens verloren, naamloos en vergeten! En het gebeurt dat de boodschap van het kind waar gemaakt wordt door iemand die het duister van de nacht wil door breken, een lichtend woord spreekt van hoop en bevrijding, voor de kleine uitgesloten mens, om weer mens te worden midden onder ons. En het gebeurt nog steeds dat iemand zijn nek durft uitsteken, er alles voor over heeft om voor ontheemden een plaats te zoeken om te wonen, opnieuw “herbergzaam” te leven. En het gebeurt nog steeds dat mensen op weg gaan om te zien naar het kind in de kribbe. Naar Maria en Jozef. Met de herders te luisteren naar het blijde lied van vrede. Met de Wijzen de juiste ster volgen en speuren naar Gods menswording in het Kind van Kerstmis!

TV

Liefde is liefde

Genegenheid vanuit jezelf

Barst open en verspreidt

Een oneindig spoor van 

Affectieprikkels de wereld in

Kunnen zijn wie je bent

Basisvoorwaarde van waardig bestaan

Warm nest voor iedereen

Bezieling over generaties heen

Reik uit die hand, dat woord,

Die aanraking en dat begrip

Mild en oprecht ontvangt

Het open hart meer dan het geven kan

Donkere dagen

Verlichten voor mekaar

jvdb

Zijn ster is de weg

De stal is gevonden

de deur staat open

de ster schittert

Een nog onbekende man en vrouw in het donker

wachten bang af,

niet wetend waar deze keuze hen brengt

maar ze zijn er, en vertrouwen,

hun kind is welkom.

Wie zijn vandaag die man en vrouw in het donker

die de onbekende/ het kind/ omarmen

en aan een avontuur beginnen

van geloof en vertrouwen?

Dat eerste kind in de kribbe, het Jezuskind

zal hen met liefde omarmen.

Zijn ster is de weg

soms wordt de ster een kruis

maar dan weer schittert ze

en voel je de warmte

en de kracht van het kind Jezus!

S.P.

Engelenvleugels

Mensen

kunnen engelen zijn…

Ze dragen je op zachte vleugelbedden

en openen teder versleutelde woorden

die ooit leken verdwaald en verdwenen te zijn.

Mensen

kunnen Gods gedachten lezen,

ze zalvend neerleggen op wat ooit was gewond.

Ze kunnen wondere talen spreken, diep helend

omdat God hen zond.

Dank mensenkind,

omdat jij die engel bent

die haar oor te luisteren legde, stilzwijgend

gelaafd, gelest door Jezus’ Mond.

Dank Jezus voor Jouw geliefden

hier op aarde.

Dank Jezus dat Jij hen vond.

Mieke

Licht op onze weg

Wij zijn mensen van het licht! In deze donkere dagen zijn we op zoek naar licht en warmte. Wij ontsteken kaarsen en versieren onze huizen met fonkelende lichtjes. Het geeft ons wat romantiek en gezelligheid. Licht geeft ons leven, elke dag opnieuw. Zoals bloemen en planten licht nodig hebben om te groeien, zo hebben mensen licht nodig om te leven en naar elkaar te groeien.

Ook de vier kaarsen in de Adventskrans geven ons elke week wat meer licht op onze weg naar het grote licht van Kerstmis.

Een nieuw licht van verlangen naar een nieuwe een dageraad.

Een licht van een nieuwe morgen.

Een blijvend licht van Vrede en nieuwe mens worden!

TV

Hier ben Ik

Beschikbaarheid. Laten we dat woord eens nader bekijken. Het eerste waar ik aan denk zijn ouders die beschikbaar zijn voor hun kinderen. Ouders die tijd maken en hun agenda niet laten overheersen. Maar daar gaat nog aan vooraf dat partners voor elkaar beschikbaar zijn. Je gaat een weg samen en kijkt ook samen naar die weg. Zijn we goed bezig?
De beschikbaarheid van Jezus gaat veel verder dan het eigen gezin. In zekere zin kan je ook wel zeggen dat Hij volledig beschikbaar is voor Zijn Vader, om Zijn wil te doen. Maar die Vader heeft een plan. Hij wil zo dicht mogelijk bij Zijn mensen komen. Hij toont dat Hij hen graag ziet. Dat we onvoorwaardelijk aanvaard zijn. Daarom geeft Hij Zijn eigen Zoon. Jezus wordt als mens geboren midden onder ons. Alles wat een mens kan meemaken neemt Hij op Zijn schouders. Hij staat als mens ook in een geschiedenis en beantwoordt aan een verwachting. Maria is drager van die verwachting samen met andere trouwe dienaars van de Heer. Het gebeurt nu ook. Iedere dag. Dank u, Jezus.

En toch

En toch is het goed om elke dag weer opnieuw met onze rechtervoet uit het bed te stappen. Trouwens, ook de zon gaat elke dag weer op en de aarde blijft al duizenden jaren gestaag in haar as rond de zon draaien. En de zon, zij is er altijd, ook al zit ze vooral nu in deze donkere dagen voor Kerstmis achter dikke regen- of sneeuwwolken verscholen. Laten we voor onze vrienden en medemensen er zijn als de zon en hen elke dag weer onvoorwaardelijk onze warme vriendschap, oprecht medeleven en liefdevolle aandacht schenken. Want de onmiddellijke nabijheid en de geliefde, deugddoende, warme knuffels staan in pauze, zijn nu nog taboe.

Antoine de St. Exupéry schreef:

“Vrienden, ze zijn als sterren, ook al zie je ze niet, ze zijn er.”

En daar trekken we ons aan op. Tijdens deze adventstijd kijken we hoopvol uit naar een vreugdevol Kerstmis.