Aan welke kant?

Behoren we tot de rijken of tot de armen?

Aan welke kant staat God?

God gaat naast de armen staan als één van hen.

Van “rijk”, is Hij arm geworden.

Hij laat weten, dat aan de armen Zijn rijk toebehoort.

Verwaarloost God de rijken? Geenszins!

God is vóór  alles,  rijk in barmhartigheid voor iedereen,

ongeacht armoede of rijkdom.

De rijke uit de parabel van dit weekend wordt niet 

veroordeeld vanwege zijn rijkdom, maar voor zijn 

gesloten hart voor de armen.

Is het niet de bedoeling dat zowel rijken als armen 

elkaar ontmoeten, uitwisselen, en waar noden zijn

elkaar helpen. Elkaar daarmee gelukkig maken?

In de eucharistie mogen we Jezus zelf ontvangen.

Hij geeft zich in goedheid en liefde aan iedereen!

Arm en rijk, rijk en arm!

Laten wij er zijn voor elkaar zoals Jezus.

Overleg

Maakt geld gelukkig? Het zou een onderwerp kunnen zijn voor een onderzoek of voor één of ander reality-programma op TV.

Ik denk dat wie er te veel mee bezig is, in een soort isolement raakt. Een gouden kooi. Je denkt alleen nog aan je eigen hachje en vergeet de mensen om je heen.

Maar wie te weinig geld heeft is ook niet gelukkig.

Wat telt is dat je je verantwoordelijkheid opneemt voor je leven. Wie in zekere zin in orde is met zichzelf, God en zijn medemens, heeft weinig te vrezen. Vrede is hier een woord dat de richting aangeeft. Als die vrede in het gedrang komt, is het goed van te gaan onderhandelen. Om zoveel mogelijk middelen te sparen van de ondergang. Middelen mag je breed invullen. Het is alles wat we nodig hebben om goed te leven. En ook alles wat we nodig hebben om te zorgen voor anderen die te weinig middelen hebben.

Een goede huisvader pleegt overleg. Hij is op de hoogte van de wereld en haar gang van zaken en speelt daar handig op in.

Dit doet hij om zijn kinderen de kans te geven op te groeien in een veilige en gezonde omgeving.

Zo leren ook de kinderen onder elkaar overleggen zodat niemand in een hoek blijft staan of zich de mindere voelt.

Gelijkwaardigheid is een werkwoord!

Laten we Gods zegen vragen om dit geheim te verstaan en mee waar te maken. De erfenis is niet min. Het Rijk Gods dankzij je kindschap.

Aanvaard je dit kindschap of blijf je star vasthouden aan zekerheden? Daar hangt veel van af. Maar ook begaan zijn met het lot van heel de mensheid strekt je tot hoger overleg.

We mogen de Vader vragen dat het goed zal aflopen. We mogen hopen op meer dan er nu al is. Of toch op de voltooiing daarvan. Niet zonder ons. We zijn vrij maar verantwoordelijk. We tellen allemaal mee.

Nog niet te laat

Ontspoord. De weg kwijt. Van het pad afgeweken.

Het is hoe je zou kunnen benoemen dat iemand wegloopt van zijn uiteindelijke levensbestemming.

Geen nood. God laat omwegen toe.

We moeten soms aan den lijve ondervinden dat we een verkeerde keuze hebben gemaakt.

Een keuze die ons ver weg brengt van waar we uiteindelijk moeten zijn.

Hoeveel te groter de vreugde als we dan toch de weg terugvinden.

Misschien ondanks onszelf en met hulp van anderen.

Misschien omdat er toch iets overgebleven is van ons verlangen naar waarheid.

Wat zeker is, is dat er iemand op ons wacht.

We keren niet tevergeefs terug op onze stappen.

We worden zelfs beloond.

Omdat Gods liefde onvoorwaardelijk is.

Gaat de zon niet op over allen, goeden en slechten?

Echte liefde is geduldig en gratuit.

Hiervan leven vraagt oefening en vallen en opstaan.

We denken het vaak beter te weten maar niemand kan Gods blik ontlopen.

Hij vindt je tot aan de uiteinden der aarde.

Hij fluistert je toe: “Geef je nu maar over.”

Zijn sterke armen tillen je op.

Daarop vertrouwen is mijn redding.

Nu leef ik voor U. Dat is mijn geluk.

Ziek zijn

Kijken we naar Jezus, hoe Hij met het kruis omging, met de dood omging. Wij geloven in Hem die zich de zieken aantrok. Jezus de eerste van alle vrijwilligers. Toen hij vrij was, gebruikte Hij zijn gezondheid ten dienste van de mensen. Toen het kruis in zijn leven kwam, droeg Hij het ten dienste van de mensen. Toen Hij de dood overwon, deed Hij dat ten dienste van de mensen, ten dienste van ons. Dat wij Hem volgen, het net zo doen in onze tijd, met dezelfde geest en dezelfde inzet. Met een kracht die we van boven ontvangen. Dat zieken en gezonden, samen optrekken, elkanders lasten dragen en Jezus volgen. Hij leidt ons onfeilbaar zeker het Koninkrijk binnen, waar geen geween is of rouw, waar God onze tranen droogt, en ons gelukkig maakt.

geïnspireerd op ‘preken online’