Mekaar verstaan

Soms is er niet veel nodig om mekaar te verstaan. Als de klik gemaakt is kun je mekaar begrijpen zonder woorden. Er zijn veel verschillen tussen mensen. Om een goede relatie uit te bouwen zijn er echter ook veel overeenkomsten nodig. Om aan een relatie te beginnen is er meestal de spreekwoordelijke vonk nodig. Zou het Pinkstervuur ook zoiets kunnen zijn? Maar dan niet tussen twee mensen maar tussen een hele gemeenschap van mensen. En dan nog wel tussen mensen van heel verschillende afkomst. Dat is toch wel bijzonder. Een vuur dat verder gaat. De Geest brengt samen wat is verdeeld geraakt. Oorspronkelijk horen wij ook samen. Maar de vrijheid van de mens heeft andere wegen gekozen dan Gods wegen. De Geest toont de weg naar herstel. Herstel van de vrede. Wij zijn tot bestaan geroepen. De Geest herinnert ons hier aan en brengt ons tot onszelf. Als je er oog voor hebt, ga je ook de werking van de Geest in anderen herkennen. En waarderen zonder afgunst. Niemand hoeft zich te verheffen. Ja, mekaar verstaan.

Een inspirerend verhaal

Ook de kranten geven nu al geruime tijd aan geschoolde wetenschappers de kans om hun mening te geven.
“Hoelang zullen wij nog door het coronavirus worden bedreigd?”
Geleerde mensen en ook overheden deden allerlei voorstellen voor jong en oud. Ze hopen zo dat deze vuile bladzijden weldra kunnen omgedraaid worden.
Ik was sterk aangesproken door een ontwikkelingspsycholoog, Maarten van Steenkiste, die zegt: “Er ontbreekt een breder inspirerend verhaal. Men heeft veel te zakelijk gecommuniceerd.”
En vervolgens verwijst hij naar de spontane, gezamenlijke rituelen en hoopt hij ook dat inspirerende verhalen ons ook nu nog mogen blijven aanspreken.
Als christenen hebben wij het Christusverhaal mogen ontdekken en beleven. In het spoor van Jezus van Nazareth en gesteund en bezield door Gods Dynamiek van liefde hopen wij ook nu mee te werken aan een zinvol en hartelijk samenleven.

Hart vol bloesem

Kristalheldere verhaallijnen ontwikkelen talrijke ontboezemingen in alle toonaarden.
Als pure dauwdruppels op een nog frisse lenteochtend vervullen ze je hart.

Vol bloesems in alle mogelijke geuren en romantische kleuren verblijden ze je zijn.
Hart vol bloesem.
In alle verfijning kunnen grasduinen in warme, huiselijke sympathie.

Poort naar geluk en bescherming, in handen vol goedheid.

Thuiskomen in warm, goed gezelschap, met je hart op de juiste plaats, bloesem maar fijn.

Rosanna

Licht doorheen lijden

Na een herseninfarct heeft mama Jeanne een moeizame weg afgelegd. Van de ene dag op de andere werd onafhankelijkheid haar afgenomen. Zij kon amper nog delen wat haar bezighield. Dat maakte het extra pijnlijk. En toch waren er in dit lijden lichtflitsen van waarachtig leven, zoals door God bedoeld. Toen “corona” bezoek onmogelijk maakte, zag ik mijn vrouw vaak wenen. Ik zag ook dit verdriet iets goeds in beweging zetten bij de mensen rondom haar. Uiteindelijk mocht er bij mama Jeanne gewaakt worden. Telkens als mijn vrouw even thuiskwam, zag ik een uitzonderlijke kracht ondanks groot verdriet… Het deed denken aan Jezus in de hof van olijven. Onrust, angst en gebed overheersen. En toch is het zinvol, biedt het perspectief, geeft het leven. Ondanks het heengaan van mama Jeanne ben ik vreugdevol gestemd. Ik geloof dat Jezus met mama Jeanne op weg is naar Jeruzalem – zoals met de Emmaüsgangers – en haar laat thuiskomen in die LIEFDE die ik God mag noemen.

Geheime Liefde

Laat het een geheim blijven
onze Liefde,
te teer en te zoet
om op straatplaveien
te worden plat getreden…

En toch,
dan weer wil ik het uitbazuinen
hoe gloeiend heet
Jouw Liefde voor de wereld is!

Maak mijn Liefdeslied klaterend
als een frisse waterval,
niet te stuiten,
opdat velen zich bij Jou
grenzeloos laten laven.

Dit alléen
zal waarlijke bevrijding zijn,
dicht bij Jou, mijn God!
Dicht bij Jou…

Mieke

In de leegte?

Wat is geweest, is niet meer; wat gaat komen is er nog niet. Wachten, geduld. Intussen passeren onzekerheid, angst en twijfel, dankbaarheid om wat er wél is, ontgoocheling door wat nog niet kan. Ja, dat virus brengt ons, waar we niet zelf voor gekozen hebben en beheerst maar liefst ons hele leven, wereldwijd. “Ongelofelijk”, zeggen we dikwijls tegen elkaar. Na Hemelvaart sluiten Jezus’ leerlingen zich ook op “in hun kot”. Wat is geweest, is niet meer, wat gaat komen is er nog niet. Leegte geeft ook ruimte. Waar gaat het om, wat is het meest belangrijk? Een ruimte die ons helpt dichter bij onszelf en bij elkaar te komen. In het evangelie van dit weekend staat Jezus ook tussen twee werelden. “Ik ben de wereld uitgegaan en Ik ga naar mijn Vader.” De innige band met Zijn Vader geeft Hem richting en Hij wil ons daarin mee nemen. Zo wil Hij ook ons vanuit deze periode van “leegte” richting geven om met Hem in Liefde te leven naar Zijn Vader toe én met hen die ons gegeven zijn. Voor wat en wie kiezen wij, op welke manier?

Mijn toekomst

Wat is de toekomst voor mij?
Ik weet het:
Ik wil later een kapperszaak.

Als ik binnenkom,
ruik ik de geur van verf.
Ik sta voor het pand
met een schaar in mijn hand
en knip het rode lint door.
Welkom !!

Groot applaus van alle mensen.
Een smile van oor tot oor
en tranen van geluk.

Dit is zoals ik het voor me zie.
Mijn toekomst !!

Kirsten uit klas 2HA

Moeke Maria

O lieve Moeke Maria, help ons toch dat we de kracht en de moed vinden om samen met U ons te bekeren en af te wenden van zo veel aards geweld in woord en daad, ons te ontdoen van nutteloze materie, loos geleuter. We hebben zo’n behoefte aan geestelijke bijstand in deze bijzondere woestijntijd, die vruchtbaar zal worden als we echt onze houding van almacht loslaten en nederige mensen worden zoals U. Leer ons toch op de knieën te gaan, het hoofd te buigen in navolging van Uw Fiat. Ons geluk en welzijn hangt af van onze geestelijke Relatie met U en Uw Zoon. Wanneer zullen toch de schellen van onze ogen vallen om Uw Rijkdom te kunnen ontvangen?! Alleen kunnen we niets, “alles is Genade”. Laat ons toch nooit van Uw Moederlijke Liefde gescheiden worden. Maak ons hart meer en meer ontvankelijk en benieuwd naar de betekenis van de woorden uit de H. Schrift. Ze kunnen zo’n zingevende leidraad worden in ons leven van elke dag. Maria, Jezus, ik vertrouw op U! “Je wordt Wie je ontvangt”, zegt ons Augustinus.