Het vuur van de Geest

De Geest verkwikt.
Het heeft er iets van dat je het weer ziet zitten na een tijd van ontgoocheling.
Er is veel dat ons kan ontgoochelen.
Misschien stellen wij onze verwachtingen te hoog.
Of we willen alleen het aangename en gaan het onaangename uit de weg.
Dat is natuurlijk heel menselijk.
Toch krijgt ieder zijn deel.
Maar dat hoeft nog niet het einde te zijn.
Hoop tegen beter weten in.
Uiteindelijk komt altijd alles goed.
Uiteindelijk komen we weer op krachten.
En op een bepaald moment zullen we er klaar voor zijn om naar buiten te komen met ons verhaal.
Iedereen heeft een verhaal.
Een verhaal dat verteld wil worden.
Om elkaar te bemoedigen.
Maar ook om de eer te brengen aan Degene die ons leidt.
De Voorganger in de Verrijzenis.
Jezus Christus is de Heer!
Mijn leven hoort Hem toe.
Leid mij, vriendelijk Licht.
Eén stap is mij genoeg.

Bij de Vader

Het is niet altijd zo dat kinderen in de voetsporen van hun vader treden. Maar als ook de kinderen ouder worden merken ze wel eens dat ze steeds meer op hun vader of moeder beginnen te gelijken.
Het is een unieke band met veel betekenis.
Jezus spreekt veel over Zijn Vader. Hij leeft en werkt vanuit die verbondenheid. Jezus en de Vader zijn één.
Jezus beleeft dit op een integere manier.
Zoals nooit iemand voorheen en als enige Zoon.
Deze Liefde stroomt uit naar alle mensen.
Jezus bidt voor hen die Hem toebehoren.
Is dit geen universele boodschap?
Meer nog, ze is eeuwig.
Eens en voor altijd voltrokken op het uur van Zijn Heerlijkheid.
Niet van deze wereld maar toch ook niet helemaal wereldvreemd. De mensen die mogen delen in deze Heerlijkheid, blijven in de wereld.
God in hen.
Er is nog een verschil tussen Jezus die bij de Vader is en de mensen die op aarde een rol te vervullen hebben. Zo wordt het Rijk Gods zichtbaar en tastbaar. Dit mogen we gerust een wonder noemen.

Niet verweesd

God weet wat we nodig hebben. Beter dan wijzelf. Toch is het altijd goed aan God te vragen wat je verlangt.
Verlangen we niet dat Hij dichtbij is?
We willen niet alleen gelaten worden.
Verlatingsangst is een gekend begrip.
God vraagt echter ook iets.
Hij vraagt ons vertrouwen.
Hieraan zal Hij ons steeds weer herinneren.
Jezus belooft dat er na Hem een Helper komt.
De Heilige Geest.
Neem dat maar voor waar.
Die Geest, die werkt.

In jou, in mij, in verbondenheid met de Zoon en de Vader.
We hebben allemaal een hart om te beminnen.
Stem je hart af op de juiste frequentie.
Op de golf van de Geest.
Jezus kent jou en bemint je.
Wees daar ontvankelijk voor.
Dan zal ook de Vader jou beminnen.
De Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Als we thuiskomen bij de Vader, zal dat nog eens te meer blijken.

Jezus: de weg, de waarheid en het leven

Jezus geeft hier aan dat Hij de enige weg is naar het Leven. Het is een sterk statement van Jezus over zijn eigen persoon en ook over de relatie die Hij met ons wil hebben. Het is een uitdaging voor ons om deze woorden van Jezus te accepteren, Hem te volgen op Zijn weg en onszelf open te stellen voor Zijn liefde en genade. Anders dreigen we te verdwalen in onze eigen zwakheid en kwetsbaarheid. Zoeken wij niet heel ons leven naar de waarheid in ons leven. Zoeken we niet naar antwoorden op de vele levensvragen? Wat het doel van ons leven is en waar het ons naartoe kan leiden? Om ons heen zien we een wereld vol problemen en uitdagingen. We zoeken naar antwoorden in boeken, gesprekken met anderen en in het leven zelf. De waarheid is meer dan alleen maar feiten en cijfers. Het gaat ook over de manier waarop we leven. Het gaat over liefde, eerlijkheid, integriteit en respect. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om goede keuzes te maken en de juiste weg te volgen. De Weg, de Waarheid en het Leven, Jezus zelf, zal ons leiden naar een betere toekomst uiteindelijk naar een leven vol liefde, vreugde en vrede.