Aanraken

Een Israëlische vroedvrouw uit de kibboets leerde Lieve Blancquaert hoe belangrijk het is om elk nieuw, zo fragiel leven warm en respectvol te verwelkomen: deze erkenning van wie ons ’t eerste aanraakte, heeft zo’n fundamentele waarde! Net als de wijze waarop ons lichaam de laatste zorgen zal krijgen tijdens het wassen en opbaren, een even indringende handeling van betekenis is. Of hoe we worden gewassen als we ziek zijn of gehospitaliseerd, hoe we worden vervoerd in een rolwagen of op een draagberrie … is het met eerbied, of routineus, gauw een veeg erover heen of met respect voor ons broze lichaam, tempel van Gods Geest… Hoe gaan we om met een mens met dementie, met iemand die een mentale beperking heeft …zijn onze acties en zeker onze aanrakingen even integer als zou het om een geliefde naaste handelen? Hoe we iemands lichaam benaderen heeft zo’n impact op mensen, denken we maar aan allen die sterk hebben geleden onder seksueel misbruik en/of onder geweldpleging. Ons hiervan bewust zijn, dient onze naaste.