Vuur

Het is hoog tijd. Voor het Rijk Gods is het hoog tijd. Daarom verlangt Jezus dat het vuur oplaait. Weg met alle gelatenheid en onverschilligheid. Er staat iets te gebeuren. De knikkende knieën moeten gesterkt worden. We gaan er samen voor. Zoiets doet het geloof met je. Niet achterom kijken maar de hand aan de ploeg slaan. Ondanks tegenwind en tegenwerking. Want nog niet iedereen is overtuigd. Spreek over wat je bezighoudt, wees open, doe een ander geluid klinken. Want mensen zijn doof en moeten wakker geschud worden. Zo klonk het ook 2000 jaar geleden. Is er intussen iets veranderd? Ik denk het wel. Maar we moeten nodig de draad terug oppikken en het goede zaad niet laten verloren gaan. Het vuur brandt verder en mag niet gedoofd worden. Wie houdt de wacht voor de gelovigen van morgen? Er zijn immers zeker nog mensen gevoelig voor het geloof. Laten we hen inspireren en aanmoedigen. Ieder in zijn kleine omgeving. Vele beetjes maken één groot geheel. En laten we vooral blijven vieren dat de zonde uiteindelijk overwonnen is.