Boetvaardigheid

De Liefde is als een vlam.
Ze verteert het oude en geeft licht aan het nieuwe.
Dat is een louteringsproces.
Dit duurt een leven lang tot in de dood.
Je kan ermee vechten of je eraan overgeven.
Beiden doen pijn.
Maar wie voor de tweede weg kiest, komt er bevrijd uit.
Als je terugkijkt op je leven en ook naar de dag van vandaag, dan weet je dat het niet altijd ‘dat’ is.
Het leven is nooit af.
We moeten soms een ommekeer doormaken.
De vertrouwde wegen verlaten en de grote sprong in het onbekende maken.
Zekerheden loslaten.
Je kwetsbaar opstellen.
Dat houdt risico’s in en kans op mislukking.
Maar laat dit je niet tegenhouden om de meerwaarde ervan te proeven.
Want er is Iemand daar.
Hij heeft je namelijk in het leven geroepen.
Hij laat je niet zomaar vallen, daarvoor ben je te kostbaar.
Wie heeft er hier eigenlijk de leiding?

Vraag je dat maar eens grondig af.
Je zal er ook beter door gaan samenwerken met je naasten.

De tegenpartij

Het kan voorkomen op het werk, in het dagelijks leven, thuis, onder familie, noem maar op.
Je komt niet meer overeen.
Er wordt te weinig water bij de wijn gedaan, we geven niet toe aan elkaar, de afstand wordt groter.
Hoe groot is dan de wil om toch nog de zaak bij te leggen? Of gaan we ieder onze eigen weg?
Ik zou zo’n tegenpartij niet te snel een vijand noemen. Vijanden gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Haat maakt alles kapot. Dat hoef ik niet uit te leggen.
Als Jezus ons dan zegt dat we zelfs onze vijand dienen te beminnen, hoeveel te meer geldt dit dan voor de tegenpartij.
Als je niet meer samen door één deur kan, probeer dan opnieuw de vrede te zoeken.
Jezus is gekomen voor mensen van goede wil.
Niet voor goedgelovigen maar voor mensen met pit en weerbaarheid. Geen ja-knikkers maar mensen die eerlijk opkomen voor onrecht en onwaarheid.
We komen er samen uit door naar elkaar te luisteren.
Als er sprake is van onrecht, probeer dan samen de weg van vergeving te gaan.
Niet altijd makkelijk maar wel juist.

Rechte paden gaan

Geboden en verboden. Ze zijn er om ons te helpen. Ze stichten ons een geweten.
Niemand is volmaakt in staat om die geboden en verboden volledig na te leven. We mogen fouten maken. Maar daarna pik je de draad terug op. Ofwel ga je compleet de mist in. Dan ben je afgeweken van het rechte pad. Het kost dan veel moeite om terug te komen.
Daarom: die geboden en verboden zijn er niet voor niets. Ze werken preventief.
Een gewaarschuwd man is er twee waard.
Maar wie heeft ons die geboden en verboden gegeven? Ze komen niet uit de lucht vallen maar maken deel uit van een verbond. Het verbond tussen God en zijn mensen.
Het heeft dus alles te maken met trouw.
Het heeft dus alles te maken met het hart.
Rechte paden zijn ook de wegen van het hart.
Van een zuiver hart. Van een hart dat niet liegt.
Van een hart dat niet gesloten is maar open naar de ander en de Ander.
Het heeft ons deugd gedaan aan ons hartje, zeggen we wel eens. Wel, dan ben je op de goede weg. Als je vreugde vindt in die relatie met God en de medemens en er met heel je hart voor gaat en aan werkt. Als je niets verborgen houdt waarvoor je je moet schamen.
Vrij en blij kind van God.
Kinderen worden graag geholpen.
Met vallen en opstaan dus.
Dank u, goede Vader, om ons de weg te wijzen.

Licht & zout zijn

“Jullie zijn het licht der wereld, het zout der aarde”, lezen we dit weekend in het evangelie. Steken we ons licht niet vaak onder de korenmaat? Wordt het niet tijd ons geloof te herontdekken en te laten zien dat we Jezus’ woorden in daden kunnen omzetten. Dan worden we immers ‘een schitterende stad op een berg, die niet verborgen kan blijven’. Als we, zoals zout, smaak geven aan het leven, en ons licht door niets laten doven, zullen we Jezus verheerlijken door Zijn liefde en waarheid te verspreiden en ervan te getuigen.  Hoe doe ik dat? Enkele tips kunnen ons helpen. We kunnen een licht zijn voor anderen door met liefde en medeleven naar hen te luisteren. Door het lezen en bestuderen van de Bijbel leren we  Gods waarheid kennen. En als we ons in moeilijke situaties afvragen wat Jezus zou doen… Liefde verspreiden we door onze medemens te dienen, te helpen waar nodig en hem te vergeven. Als we delen wat we door Gods genade hebben ontvangen, zullen we een bron van hoop en vreugde worden: “licht voor de wereld en zout der aarde”