Toegewijd

“Het zit vanbinnen”, zingt Clouseau. Een hit. Toen Jezus in Kafarnaüm optrad, was Hij ook een hit. De mensen stroomden naar Hem toe. Hij sprak met gezag. Er ging een grote kracht van Hem uit. En die kracht, je raadt het al, komt van binnenuit. Jezus was bezield door de Geest. Hij leefde in diepe verbondenheid met Zijn Vader. Een relatie waar je op kan bouwen. Nu spreek ik wel in de verleden tijd want het evangelie verhaalt over een periode in het verleden. Maar het verhaal gaat verder. Ook vandaag. En lang voordat Jezus mens geworden was, waren er ook al profeten. Er is dus ook nog een voorgeschiedenis. In heel dat verhaal is een lijn te bespeuren. Namelijk dat er steeds mensen zijn geweest die toegewijd aan God leefden. Stel je eens voor dat deze mensen niet hadden bestaan. Hadden wij dan ooit van God of Jezus gehoord? Ze waken voor ons bij de vlam, ze houden het vuur brandend. Wat hebben zij ons vandaag te vertellen? Laten we daar naar op zoek gaan. Misschien moeten we dan een andere kant uitkijken dan je zou verwachten.

Niemandsland

Een staaltje van ijskoude wind dringt tot diep door mijn poriën, schrale rode wangen verraden de gevoelstemperatuur.

Gewichtloos zweef ik in het rond als een doelloze astronaute, ver weg van haar thuisbasis, te midden niemandsland.

Droomfase.

Veilige baken, luchtledig.

Ticket heen en terug.

Vluchtige boodschappen worden meegevoerd tot volle bewustzijn.

Zachtjes weerklinkt een refrein.

Rosanna

Fratelli tutti (2)

… vervolg van gisteren

Onze paus wordt enorm goed geïnformeerd over tal van evoluties die aangebracht en uitgelegd werden en worden door goed gevormde medewerkers. Meestal neemt hij aandachtig over wat zijn medewerkers hem vertellen en aanbieden. En soms is hun aanbod zeer zwaar en dan krijgt de paus te horen: “Er worden nog altijd mensen – die naar het beeld en de gelijkenis van God zijn geschapen – van hun vrijheid beroofd en verkocht om eigendom van anderen te worden. Zo kan het land van de barbaren opnieuw groeien. Maar zo ontbreekt het ook aan een goed perspectief en aan een brede horizon want dan missen mensen verbondenheid en uitwisseling.” En in een videoboodschap zegt paus Franciscus: “Niemand kan op zijn eentje gered worden. Wij kunnen alleen samen gered worden.”

Fratelli tutti (1)

Onlangs kregen wij in onze parochies een boekje, een encycliek, van onze huidige paus Franciscus over broederlijkheid en sociale vriendschap. Overal waar onze paus actief en betrokken was zaaide hij als het ware meer hartelijke betrokkenheid tussen mensen. Hij is ervan overtuigd dat God ‘liefde’ is en hij hoopt ook dat die liefde een intense en warme samenleving kan bewerken. Hij was ook blij dat hij brieven en andere teksten toegestuurd kreeg van zowel jongeren als van ouderen en hij reageerde: “Laten we samen dromen en samen bouwen.” Vervolgens zei hij ook nog: ”Goedheid, samen met liefde en solidariteit zijn nooit voor eens en altijd verworven. Ze moeten iedere dag opnieuw ervaren en beleefd worden.”

(wordt morgen vervolgd)

“Licht” – deel 2

vervolg van gisteren…

Er is altijd licht na duisternis,

Hoop na verlies

En kracht na weemoed.

Want jij en ik zijn licht op aarde,

De hoop in duisternis.

Verandering die we zoeken in elkaar,

Maar die reeds aanwezig is in ons.

Verwarm je hart, ontvang de zon.

Ontmoet de vrijheid in ongerepte natuur.

Keer terug naar essentie,

Die je het inzicht schenkt van leven.

Leer vliegen met gespreide vleugels

En ontdek in moed,

De kracht die je ontvangt in vrije val.

Evy

“Licht” – deel 1

Open je ogen,

Focus op licht …

Na iedere duistere nacht,

Volgt het koesterende ochtendgloren…

Vol heldere verwarmende stralen licht.

Richt je blik op de zon

Aanschouw het spel der vogels,

Die in volle, vrolijke vrijheid vliegen.

Wolken tekenen taferelen,

Ontvouwen en geweven

Uit fantasierijke gedachten.

Potentieel, is dat plekje diep in je hart…

Waar hoop en kracht,

Elkaar ontmoeten en vertrouwen in het leven.

Evy

… wordt morgen vervolgd.

Alles onderste boven

‘Van vissers van vissen naar vissers van mensen.’ Ken je die ervaring…?

Iemand ontmoeten, geraakt worden, waardoor ineens het leven er anders uitziet.

Zo verging het Simon met zijn broer Andreas en nog zovelen en ook ons!

Een echte ontmoeting met Jezus doet je veranderen, als vanzelf… Zijn blik blijft op je rusten, blijft in je ‘hangen’, waardoor je andere dingen gaat doen of dezelfde dingen anders. Je gaat de wereld anders zien, beleven.

Jezus’ komst, Zijn trekken door deze wereld brengt een ‘aardverschuiving’ met zich mee.

Onomwonden laat Hij ook nú weten: Het Rijk Gods is nabij!

Alleen dát blijft in leven wat geroepen is om in Jezus herboren te worden. Al het andere heeft geen eeuwigheidswaarde. Al het andere vergaat.

We hoeven er zeker niet bang van te worden.

Jezus wil ons integendeel nog gelukkiger maken dan wij ooit durven dromen. Volg Hem maar!

Gevallen engel

Te ijverig afstoffen en te weinig aandacht voor mijn engel eindigde in het uiteenspatten van m’n kleine hemelfiguur. Zou ik de brokken nog lijmen? Ik ging toch aan de slag: een andere engel met een open fontanel net als bij een pasgeborene keek me aan. Het artikel over ‘celebrating cracks’ verhaalde hoe breuklijnen bv. van kapot servies worden hersteld met een extra gouden lik. Ongekende vormgeving dwingt ons naar een breder blikveld. Niet-oordelen helpt ons enorm vooruit. Zo gaat het ook in zijn werk met pijnlijk gestrande relaties. Littekens kunnen blijven, soms zelfs hun gevoeligheid bewaren, maar altijd kan iets N(n)ieuws ontstaan net doordat dit samenzijn eindigde. Zelf ervoer ik hoe een misgelopen vriendschap me nóg dichter bij de Heer bracht. Hij liet mijn gebrokenheid toe. Hij schrijft geen mensen af. Zijn gouden Schrijfstijl Creëert met wat voorhanden is. Als ik maar ootmoedig genoeg ben om mij te tonen in al m’n verscheurdheid. ‘Nederigheid is de deugd van m’n grote miserie en van m’n waardigheid.’ (St Jozef-Marie)