Het doel van ons leven

Het uiteindelijke doel bepaalt onze concrete levenshouding en onze keuzes van elke dag tussen wat wij belangrijk genoeg vinden om tijd aan te besteden, of wat wij als waardeloos vinden.
Christenen zien het einddoel van het leven als “een tafelgemeenschap met hun Heer, die Bruidegom is en hen bedient” dat betekent: een levensgemeenschap, gevoed door Gods liefde.
Gelovigen dienen bewust te blijven van dit toekomstperspectief, ook in de meest opslorpende activiteiten van elke dag. Want, wie uiteindelijk een liefdesgemeenschap verwacht, zal in alles wat hij onderneemt toch vooral proberen nu reeds een liefdesgemeenschap op te bouwen. Wie uiteindelijk naar een tafelgemeenschap uitkijkt, zal nu reeds zijn tafel delen met anderen. Christenen zijn mensen die geloven en hopen dat hun leven uiteindelijk uitloopt op een liefdevolle ontmoeting met hun Heer.
En dat voelt men nu reeds, als men hen ontmoet.

Toevlucht

Bitter
heeft de aard
zich uitgehuild

Haar tranen druppelen neer
langs haar lange blaadren

Ze is nu stil
en ademt weer
gerust, gesust in
pure zuiverheid

Hoe hemelhoog biddend
staren bomen nu 
vol mededogen 
en zien mee lijdend
op de mensheid neer

God, hoe klein en bang
zijn Uw kinderen
Maar aan Uw Hand
vinden ze toevlucht, Heer

Kom, o God, en heel 
dit aardse leven…

Mieke