Aanwezig stellen (2/2)

Zoals we gisteren reeds vertelden, kreeg onze kardinaal Jozef De Kesel heel wat vragen en bedenkingen onder andere ook over de plaats van onze Religie en Kerk in een moderne, seculiere maatschappij. “Kerk en Religie hebben geen politieke macht meer maar ze maken wel deel uit van de wereldse samenleving. Ze leven niet buiten de wereld, noch er boven, noch ernaast maar Kerk en Religie ijveren IN de wereld. Ze ijveren er voor meer rechtvaardigheid en hartelijke menselijkheid.” Dat geldt ook zo voor iedere individuele gelovige, voor iedere persoonlijke christen die vandaag – in het spoor van Jezus – aanwezig probeert te zijn in onze samenleving. Onze kardinaal benadrukte ook heel sterk dit gegeven: “De oproep tot menselijkheid behoort wezenlijk tot het christendom en tot de hele bijbelse geloofstraditie. Moslim gelovigen zijn hopelijk medeburgers en onze medestanders. Wij mogen samen met hen bouwen aan een menswaardige en rechtvaardige samenleving”.