Gods wil

Ja, schrijver zijn we met z’n allen van ons eigen leven. Of toch niet?! We kunnen ook ons leven geheel en al in Zijn Hand leggen, in Zijn Willen. Heer, dat Uw Wil geschiede. Niet enkel als priester of religieuze, maar tevens elke leek is hiertoe geroepen. Ik kan je verzekeren hoe meer we dit doen, hoe mooier en wonderlijker ons leven wordt. Ons hele vertrouwen, ons hele hebben en doen aan Hem overlaten, eigenlijk een enorm Geschenk waarvan we de draagwijdte absoluut niet kunnen inschatten! De Eeuwige heeft ons geschapen, Hij kent ons ten Beste en weet precies wat we nodig hebben, vaak beter dan wij menen te weten. Zegt de Bijbel niet: ‘Eerst mijn Vaders Wil en al de rest zal u gegeven worden, daar mijn Vader in de Hemel weet wat je nodig hebt.’ Dit Goddelijke Willen heeft Jezus zelf geopenbaard aan de Italiaanse Luisa Piccarreta, waarvan de zaligverklaring in de startblokken zit. Huub Oosterhuis (ps 27) verwoordt het zo: ‘Als God onze woonplaats is, wonen we veilig.’ Augustinus zegt: ‘Je wordt wie je ontvangt.’ Duidelijk?!