Geloof en godsdienst

Onze kardinaal, Jozef De Kesel, schreef onlangs een boek met als titel: Geloof en godsdienst vandaag. Op het eerste blad schrijft hij: “Vijftig jaar geleden tijdens het Concilie heeft het samenkomen van de bisschoppen veel hoop en vernieuwing in de kerk gebracht maar de tijdsgeest werd, zeker in onze westerse samenleving, heel anders. Vandaag leeft de kerk niet meer in een religieuze, christelijke samenleving. De Godheid waarvan de Schrift getuigt is een God die in relatie treedt met de mens. Dat maakt de mens uniek. Hij is geen onverschillige God.” Als kenner van de geschiedenis schrijft hij verder: ”Het christendom is, na de oudheid, stilaan de culturele religie geworden van het westen. Maar de opkomst van de moderne cultuur betekent ook het einde van het christendom als culture religie. We leven nu niet meer in een christelijke samenleving.” Jozef, de Pastor, krijgt in dit stukje uiteraard ook de laatste woorden: “Veel tijdgenoten zijn op zoek naar zin en houvast. In een moderne cultuur zal de vraag naar God niet verdwijnen.”