Zee en wind

Vele mensen trekken naar de zee voor ontspanning en het aangenaam klimaat. Maar staan we er ook wel eens bij stil dat de zee vol gevaren zit, zeker als er een storm opsteekt?
Dan is het alle hens aan dek. Geen tijd meer voor ontspanning. Pure realiteit.
Zo niet voor Jezus? Hij ligt te slapen op het meest kritieke moment. Hij is er gerust in, ook midden in de storm. Wat een vertrouwen.
Het doet me denken aan het spreekwoord: Als de nood het hoogst is, is de redding nabij.
En de redding is nabij, want de redding, dat is Jezus zelf. Hij doet ons opstaan. Ons geloof in Hem zal ons redden. Heeft Hij dat niet al zo vele male voorheen gedaan? Waarom nog twijfelen?
We weten het. En toch vervallen we telkens weer in dezelfde fout. Maar niet meer zo diep. Elke keer dat we de angst overwinnen, komen we een stapje hoger. Vertrouwen krijgt groeikansen. De dankbaarheid volgt.