Is Hij er?

“Is er een detector of een ervaring, die aangeeft dat God er is? Wellicht is er geen wetenschap en zijn er ook geen bewijzen. Maar zou de mens niet de detector kunnen zijn, een levende verwijzing naar de levende God?” Zo schrijft Jonas Slaats. Er zijn ook wel christenen die in die man van Nazareth iets leerden ontdekken van een goddelijke dynamiek. Jezus’ gedrevenheid was te ervaren als een goddelijk gebeuren. Jonas Slaats, kluizenaar van de Kluis in Bolderberg schrijft in zijn onlangs gepubliceerd boek: “De verschillende religies houden er niet hetzelfde Godsbeeld op na. Ze draaien wel helemaal rond iets trancendents. Er is iets wat de wereld overstijgt. In het christendom en de Islam is God een scheppende God die zowel barmhartigheid als rechtvaardigheid in de wereld brengt. Velen zien God als een geestelijke oerkracht die de kosmos schiep.” En ik eindig ook met een tekst van Jonas: “Waterstromen hebben verschillende bronnen maar ze komen ooit wel samen in dezelfde zee. Uiteindelijk leiden ze allemaal naar U.”