Terug moed

In de bijbelse verhalen die ons beeldrijk iets proberen te vertellen over het Paasgebeuren, voelen de vrienden van Jezus van Nazareth zich aanvankelijk opgesloten als kuikens in een schelp van angst. Ze zijn diep ontgoocheld over alles wat er met hun vriend Jezus is gebeurd. Zij waren als het ware ontredderd na Zijn kruisdood. Maar gaandeweg, zeer langzaam en moeizaam, is het tot hen doorgedrongen dat de kracht die Jezus uitstraalde, niet in een graf was op te sluiten. Na een tijdje groeide in hun midden deze overtuiging: de geestkracht, het vuur dat Jezus, hun vriend, uitstraalde, het is er nog. We ervaren Zijn kracht maar wel anders dan voorheen. Het goddelijk vuur, dat in Jezus brandde, Zijn enthousiasme, we ervaren het opnieuw in ons midden. Jezus’ geestkracht wakkerde in hen, in hun midden, terug het vuur aan. De angstige, verdoken vrienden, krijgen terug moed en hoop. Ze willen verder doen wat Jezus hen voordeed en voorleefde.