Vreemde

Neen, je hoeft écht geen buitenlandse roots te hebben om als vreemdeling door het leven te gaan. Niet spreken en leven naar de familiale en gebruikelijke gewoontes is al genoeg om als vreemde eend in de bijt te worden bestempeld. Hoe schaadt men tóch iemands eigenheid door kost wat kost die persoon in ’t gareel van de traditie/de normen te willen houden. Is dat al bij u opgekomen? Wat het met een mens doet als je hem/haar zijn verhaal niet laat doen? Tussenkomen om eigen willetje in te zetten. Bewust luisteren naar vreemde snuiters is een uitdaging, die ik u aanbevelen wil. Je zal best versteld staan van de wijsheid, de kracht, de moed, de inspiratie … die schuilgaat in iemand die z’n eigen legende wil maken en daartoe ook het recht heeft. Of niet? En zelfs de plicht wil ik er graag aan toevoegen, nl. om zijn uniciteit te kunnen uitbouwen en JA, met vallen en opstaan zoals iedereen, niet? Zo heeft de Grote Levengever ons gemaakt, elk enig in doen en laten … met de bedoeling: eenheid en verrijking nèt door diversiteit. Moeilijk, maar zoó complementair!