In dezelfde Geest

We zijn nog steeds aan het begin van de Paastijd die duurt tot en met Pinksteren. Jezus mag dan al verrezen zijn. Dit besef dringt maar langzaam door. Eerst natuurlijk bij zijn trouwste leerlingen. Zij kennen Hem en herkennen Hem nu ook als de Verrezen Heer. Deze Verrezen Heer heeft een zending als boodschap na hun eerst de vrede toegezegd te hebben. Vanuit het ontvangen van de Heilige Geest zullen zij de gesloten deuren moeten openen om te gaan verkondigen. En mensen te verzamelen in Zijn Naam. Dezelfde Geest die van de band tussen Jezus en Zijn Vader uitgaat, bezielt nu ook de apostelen. En al wie volgen wil. Ook zij die Jezus niet gekend of gezien hebben, maar Hem leren kennen door het getuigenis van eerdere leerlingen. Allen zijn zij verbonden in diezelfde Geest die één maakt zoals de Vader en de Zoon één zijn. Toch is er vandaag nog en toen ook veel te lijden. Ook dat verenigt ons met Hem en Hij zal het voor ons dragen. Wie volhardt in het geloof, ook in moeilijke tijden, gaat met Hem het Leven binnen.