Zachtaardig

Zachtaardig noem ik het tegenovergestelde van zelfgenoegzaam.
Of nog ontvankelijk in plaats van autonoom.
Het gaat niet om zacht gekookte eitjes maar om een stille kracht.
Kwetsbaar maar waardig.
Geworteld maar niet conservatief.
Dankbaar ook.
Voor zoveel wat gratis is.
Gaat die stille kracht verloren?
God verhoede het.
Zolang verdriet en vreugde ons hart nog raken, we kunnen meeleven met kleine mensen en delen met elkaar, is er hoop.
De zaligsprekingen blijven actueel.
Gods volk heeft het moeilijk maar wordt niet aan zijn lot overgelaten.
Wij mogen ons gelukkig prijzen met zo een God, een God met ons, rijk aan belofte.
Geef de moed niet op, mensenkind.
Elke haar op je hoofd is geteld.
God kent je en bemint je.
Zalig wie vertrouwen op de Heer.

Eensgezind

Een koor in harmonie doen zingen heeft te maken met eensgezindheid. Als er onenigheid is, klinkt het vals.

Hier kunnen we veel leren over groepsdynamiek.

Om tot eensgezindheid te komen is gezamenlijke onderscheiding nodig.

De waarheid hangt in de lucht maar moet gevonden worden.

Of door genade gegeven maar niet zonder inspanning van onderaf.

Maar echte eenheid komt alleen maar door ieders verbondenheid met Christus.

Christus maakt ons één.

Hij kent ieder van ons en weet ons samen te brengen.

Uit alle windstreken.

Laten we samenwerken met Hem.

Met als voorbeeld de eerste leerlingen.

De apostelen.

Hij roept ze bij naam.

Hij roept ons bij naam.

We mogen onze eigen stem ontdekken en laten klinken.

Met respect voor anderen.

We worden onszelf in relatie met Hem en met anderen.

Dat is het Rijk Gods hier op aarde.

Het begon in Galilea.

Uit het niets, een land in duisternis.

Scheppende kracht.

Licht voor de volken.

Een weerloos Lam

Totdat Johannes de Doper Jezus aanduidt als het Lam Gods was Jezus onopvallend gebleven.
Hij dringt zich niet op. Hij blijft bescheiden. En dit is echte bescheidenheid, geen valse bescheidenheid. Hij is weerloos als een lam. Dit verwijst al naar Zijn kruisdood maar ook tijdens Zijn leven is Jezus kwetsbaar. Net als God is Hij de gans Andere. Het duurt een tijdje om Hem te leren kennen. Hij is zo rijk aan persoonlijkheid dat eigenlijk niemand er helemaal bij kan. Maar Johannes heeft het gezien en getuigt ervan. Jezus wordt geleid door de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft Goddelijke Kracht. Dankzij de Heilige Geest kan Jezus met zijn weerloosheid omgaan.
O Jezus, ook ik ken U niet. Maar ik wil niet aan U voorbijgaan.
Laat mij stil worden en onderscheiden wat U van mij verlangt.
Mijn hart is van U, doe ermee wat U wil.
Mag ik Uw vriend zijn? Net als de apostelen en leerlingen.
Ik hoed mij ervoor uw vriendschap te beschamen.
Mag ik ieders vriend zijn?
Help mij te werken aan vrede en verdraagzaamheid.
Help mij een schakel te zijn in Uw netwerk van verbondenheid over de hele wereld.
Maak ons één en breng ons thuis.

Amen.

Veilig

‘Ik voel me veilig bij jou’, is een manier om te zeggen dat je iemand graag ziet.
Een goede koning is een koning die veiligheid kan brengen voor zijn onderdanen.
In dat opzicht is Herodes allerminst een goede koning. Hij heeft moorden op zijn geweten.
Ook vandaag staat de wereld in brand. Stervelingen zijn niet veilig.
Tenzij je het over een andere boeg gooit.
Voorbij tijd en ruimte is er nog een bestaan.
Daar woont God.
In alle eeuwigheid.
Nu is het goede nieuws dat dit ook voor ons in het bereik ligt.
Nu al en ook na de dood. Over tijd en ruimte heen dus.
En de belofte van God, om ons veiligheid te schenken, gaat al eeuwen mee.
Het begon bij een klein volk maar vindt uitbreiding bij de genade van Jezus Christus zelf.
Ook al kan het soms stormen, op het einde is er een zachte bries.
Daar woont God.
Onvergankelijk.
Ook al is het nu duister, het licht zal het duister doorbreken.
Laten we hopen en bidden om dat Licht te mogen zien.
Moge het door onze blindheid heen schijnen.

Zalig Nieuwjaar!

Kerstmis: een feest met een lichtende ster die al tweeduizend jaar richting geeft aan het leven…
Nieuwjaar: een knallend vuurwerk
dat weinig of geen sporen nalaat in ons leven.
We heffen het glas, we wisselen wensen uit…
Gedurende één moment hebben wij de illusie
dat er iets nieuws begonnen is… Maar de tijd stoort zich daar niet aan en stroomt ongestoord verder…
Toch kunnen we i.v.m. nieuwjaar enkele dingen overwegen. “Maria bewaarde al die woorden in haar hart.”  Nieuwjaar is een gelegenheid om, naar het voorbeeld van Maria, alles wat de moeite waard waren in het voorbije jaar te bewaren in ons hart; alle grote, lichtende maar soms ook donkere gebeurtenissen in ons hart te bewaren om er dit jaar van te leven.
Wat sterk opvalt in de kerst- en nieuwjaarsdagen is dat mensen blijven hopen… Wij krijgen talloze hoopvolle, oprechte wensen. Staan we even stil bij het feit dat wij elkaar zovéél goeds toewensen, dan stellen wij verbaasd vast welke hoopvolle mensen wij zijn!
Ik wens jullie allemaal een gezegend nieuwjaar.
Dat wij elkaar dit jaar tot zegen mogen zijn!

Als een warme douche!

God wordt Mens! Dat vieren wij met Kerst.

God wordt Mens, een mens zoals wij, van vlees en bloed.

Waarom? Ja, waarom?

Om ons met Zijn Liefde te omringen en te doordringen, zoals een warme douche ons kan verwarmen van binnen en van buiten.

God wil het ons lichamelijk laten ervaren hoe goed zijn Liefde op ons in kan werken. Hij voelt hoe dikwijls wij in de kou staan en komt ons tegemoet:

“Sta op mijn liefste… Kom mijn schoonste, ik kom je warmte brengen in de buurman, die je chauffage maakt, in de traiteur die je een warme maaltijd brengt. In een telefoontje van iemand die aan je denkt….”

Door schuldgevoelens van je schouders af te nemen.

Om je te zeggen dat je voor Mij niets hoeft te presteren.

Ik hou van je zoals je bent!

Ik neem je graag bij de hand om samen weer een nieuw begin te maken.

Ga je mee? Wacht niet te lang. Ik kom speciaal voor jou!

Verrassend onverwacht…, juist als het donker is….

Als een warme douche.

Niet veraf

Als God niet veraf is, dan is Hij dus dichtbij.

Waarom merk ik dit dan niet?

Omdat het een mysterie is?

Omdat het nog niet ge-openbaard is?

Toch wel.

En wel in de persoon van Jezus zelf.

Zijn geboorte wordt aangekondigd als zijnde ‘Immanuël, God met ons’.

Maar ja, dat is zo lang geleden.

En de mensen staan daar niet meer bij stil.

Ja meneer, ze hebben ons verhaaltjes wijs gemaakt.

Kijk maar eens, de wereld is aan het vergaan.

Mooi Kerstmis vieren. In mineur, ja.

Maar God liegt niet.

Wat Hij beschikt staat onwankelbaar vast.

Kregen we dat maar eens uitgelegd.

Nochtans kunnen gewone mensen het verstaan.

Je hoeft hier geen zware studies voor te doen.

Ik geef je een goede raad: luister naar het evangelie alsof je het voor de eerste keer hoort.

Misschien wordt er een verlangen aangesproken in je hart.

Herhaal je gebed telkens weer en zie wat tot bloei komt.

Geloof me, Hij is daar.

Nog een week om je voor te bereiden.

En nog perspectief voor lang daarna.

Als het een troost mag zijn: God heeft tijd en geeft tijd.

De tijdgenoten van Jezus hadden het ook niet meteen begrepen.

Het komt goed

Geduld is een schone deugd. Als wij bidden: “Heer, hoe lang nog?”, geeft Hij ons vandaag een vertrouwvol antwoord. Het wordt anders en beter. Alleen weten we niet wanneer.
Intussen is het raadzaam de moed niet op te geven. De Heer is nabij.
Hoeveel draaglijker is het lijden als je een perspectief hebt.
Het lijden heeft niet het laatste woord.
Het zal voorbijgaan.

In de plaats daarvan komt er vrede, vreugde.
Zijn luister zal ons deel worden.
We worden erfgenamen van het Rijk Gods.
Armzalig wordt omgekeerd in glorievol.
Treurenden worden vreugdezaaiers.
Mag dit alles ons nu hoopvol stemmen.
Al begrijpen we het niet helemaal.
Maar het is voldoende wegwijzers te volgen.
Johannes de Doper wijst de weg.
En als zelfs hij begint te twijfelen is daar de langverwachte.
Jezus zelf neemt ons bij de hand.
Gelukkig wie aan Hem geen aanstoot neemt.
Kleine mensen kunnen het verstaan.