Bij de Vader

Het is niet altijd zo dat kinderen in de voetsporen van hun vader treden. Maar als ook de kinderen ouder worden merken ze wel eens dat ze steeds meer op hun vader of moeder beginnen te gelijken.
Het is een unieke band met veel betekenis.
Jezus spreekt veel over Zijn Vader. Hij leeft en werkt vanuit die verbondenheid. Jezus en de Vader zijn één.
Jezus beleeft dit op een integere manier.
Zoals nooit iemand voorheen en als enige Zoon.
Deze Liefde stroomt uit naar alle mensen.
Jezus bidt voor hen die Hem toebehoren.
Is dit geen universele boodschap?
Meer nog, ze is eeuwig.
Eens en voor altijd voltrokken op het uur van Zijn Heerlijkheid.
Niet van deze wereld maar toch ook niet helemaal wereldvreemd. De mensen die mogen delen in deze Heerlijkheid, blijven in de wereld.
God in hen.
Er is nog een verschil tussen Jezus die bij de Vader is en de mensen die op aarde een rol te vervullen hebben. Zo wordt het Rijk Gods zichtbaar en tastbaar. Dit mogen we gerust een wonder noemen.

Advertentie