Niet verweesd

God weet wat we nodig hebben. Beter dan wijzelf. Toch is het altijd goed aan God te vragen wat je verlangt.
Verlangen we niet dat Hij dichtbij is?
We willen niet alleen gelaten worden.
Verlatingsangst is een gekend begrip.
God vraagt echter ook iets.
Hij vraagt ons vertrouwen.
Hieraan zal Hij ons steeds weer herinneren.
Jezus belooft dat er na Hem een Helper komt.
De Heilige Geest.
Neem dat maar voor waar.
Die Geest, die werkt.

In jou, in mij, in verbondenheid met de Zoon en de Vader.
We hebben allemaal een hart om te beminnen.
Stem je hart af op de juiste frequentie.
Op de golf van de Geest.
Jezus kent jou en bemint je.
Wees daar ontvankelijk voor.
Dan zal ook de Vader jou beminnen.
De Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Als we thuiskomen bij de Vader, zal dat nog eens te meer blijken.

Advertentie