Tekenen zien en duiden

Wat gebeurt er onderweg? Ja, God is een gebeuren, dat nooit stilstaat.

God is onvermoeibaar en nooit op pensioen.

Hij wil ons ontvankelijk maken voor Zijn weg in ons,

in mij, in ieder persoonlijk en in ons samen.

Wanneer wij het evangelie lezen van de Emmaüsgangers,

zien we hoe dagdagelijks Jezus zich kenbaar maakt.

Tijdens een wandeling, luisterend, meegaand,

zonder in de rede te vallen of tegen te spreken.

Hij geeft het gesprek wel een andere wending, om dieper te kijken en niet vast te blijven zitten aan de eerste ‘oppervlakkige’ gevoelens en gedachten.

Met de Tekenen uit het verleden verduidelijkt Hij de gebeurtenissen van het heden en laat Hij zien, waarom Hij heeft moeten lijden om Zijn Heerlijkheid te kunnen ingaan.

Het hart van de Emmaüsgangers werd verwarmd…..

Ze drongen aan dat Jezus nog een beetje bij hen bleef.

Zo kon Hij nog meer van zichzelf laten zien.

Hij brak opnieuw Brood en gaf het hen….

Nu wisten ze het zeker. Ze hadden Hem herkend.

Ze hadden de Tekens verstaan…..Hij leeft…ook voor onze levensweg!

Advertentie