Geloven zonder te zien

Heb jij Hem al ontmoet? Misschien weet je het niet.
Jezus verscheen in de tussentijd van Zijn Verrijzenis tot aan Zijn Hemelvaart.
De leerlingen konden Hem echt zien.
Deze genade valt ons nu niet meer te beurt.
Zalig zij die geloven zonder gezien te hebben.
We lezen erover in de Bijbel. Het is opgeschreven.
Voor ons heil.
Maar woorden zonder meer kunnen niet overtuigen.
Als de woorden je niet raken, is er waarschijnlijk weinig uitwerking.
Maar als je tot geloof komt, met de hulp van de Geest en je zegt bij jezelf: “Hé, dit gaat ook over mij, ik herken Hem in mijn eigen leven, in de mensen rondom mij, in ont-moeting.”, dan komt ook de Schrift tot leven.
Eeuwenoude profetieën komen uit.
Dit kan je tot grote vreugde brengen.
Je bekeert je tot die groep van mensen die zich gered weten.
Je krijgt kracht om het vol te houden tot het einde, ook als het moeilijk wordt.
Je gaat Jezus achterna, Hij leeft in jou.
Zoals het was tijdens Zijn leven, zo gaat het nu verder in Zijn Naam.
Totdat we Hem zien van aangezicht tot aangezicht en vrijuit mogen gaan.
Heer, maak ons dat moment waardig.
Louter ons door dit leven op aarde en zegen onze inspanningen, ook al vermogen wij zelf niets. Amen

Advertentie