Gods zegen

Met Gods zegen komt alles wel terecht.
Uiteindelijk komt alles goed.
Dat is een belofte.
Jezus wist dat ook en Zijn vertrouwen was groot.
Hij heeft genoeg vertrouwen voor ons allemaal samen.
Anders kon Hij de weg niet gaan die Hij is gegaan.
Aan het kruis draagt Hij onze zonden.
Met Zijn verrijzenis wordt de vergiffenis vruchtbaar.
Hij leeft en wij zijn getuigen.
We mogen deelnemen aan dit nieuwe leven en er midden in gaan staan.
De vreugde die ons te beurt valt draagt nog de sporen van het geleden leed.
Voorbij zijn nu alle duistere praktijken voor wie gelooft in de overwinning van het leven op de dood. Voor wie gelooft in Hem, door wie, met wie, en in wie Zijn Naam geprezen is.
Gods zegen kome over ons dankzij het glorierijke leven, sterven en verrijzen van Jezus, de Christus.