Vrolijk met een traan

Palmzondag of “Palmpasen” is een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen blijdschap en lijden. Een samengaan van lachen en huilen, hoop en wanhoop, steun en verraad. Uit het leven gegrepen! Het begint mooi. Palmpasen! Zo zou het moeten zijn. Jezus als vredeskoning, de mensen zingend langs de straten. Een koning die niet corrupt is, geen vriendjespolitiek! Een land zonder uitbuiting, rechtvaardigheid en gelijkheid voor iedereen. Geen armen of verdrukten meer… Een land, te mooi om waar te zijn: Godsrijk. Maar de werkelijkheid botst hard op deze droom. Onze idealen roepen strijd op; dan schreeuwen mensen of ze gaan betogen; dan hoor je roepen “kruisig Hem!” Dat is werkelijkheid. De machteloosheid om de armen, om de waanzinnige moordpartijen, om vrede tot stand te brengen. Jezus wordt er het slachtoffer van, in de week die volgt. Palmzondag: de droom, Goede Vrijdag: de realiteit. Maar we blijven geloven in de kracht van de liefde en met Pasen vieren we de overwinning van Gods bedoelingen met de mens. Palmzondag is de droom die we nodig hebben om te blijven strijden tegen alle onrecht.