De tegenpartij

Het kan voorkomen op het werk, in het dagelijks leven, thuis, onder familie, noem maar op.
Je komt niet meer overeen.
Er wordt te weinig water bij de wijn gedaan, we geven niet toe aan elkaar, de afstand wordt groter.
Hoe groot is dan de wil om toch nog de zaak bij te leggen? Of gaan we ieder onze eigen weg?
Ik zou zo’n tegenpartij niet te snel een vijand noemen. Vijanden gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Haat maakt alles kapot. Dat hoef ik niet uit te leggen.
Als Jezus ons dan zegt dat we zelfs onze vijand dienen te beminnen, hoeveel te meer geldt dit dan voor de tegenpartij.
Als je niet meer samen door één deur kan, probeer dan opnieuw de vrede te zoeken.
Jezus is gekomen voor mensen van goede wil.
Niet voor goedgelovigen maar voor mensen met pit en weerbaarheid. Geen ja-knikkers maar mensen die eerlijk opkomen voor onrecht en onwaarheid.
We komen er samen uit door naar elkaar te luisteren.
Als er sprake is van onrecht, probeer dan samen de weg van vergeving te gaan.
Niet altijd makkelijk maar wel juist.