Licht & zout zijn

“Jullie zijn het licht der wereld, het zout der aarde”, lezen we dit weekend in het evangelie. Steken we ons licht niet vaak onder de korenmaat? Wordt het niet tijd ons geloof te herontdekken en te laten zien dat we Jezus’ woorden in daden kunnen omzetten. Dan worden we immers ‘een schitterende stad op een berg, die niet verborgen kan blijven’. Als we, zoals zout, smaak geven aan het leven, en ons licht door niets laten doven, zullen we Jezus verheerlijken door Zijn liefde en waarheid te verspreiden en ervan te getuigen.  Hoe doe ik dat? Enkele tips kunnen ons helpen. We kunnen een licht zijn voor anderen door met liefde en medeleven naar hen te luisteren. Door het lezen en bestuderen van de Bijbel leren we  Gods waarheid kennen. En als we ons in moeilijke situaties afvragen wat Jezus zou doen… Liefde verspreiden we door onze medemens te dienen, te helpen waar nodig en hem te vergeven. Als we delen wat we door Gods genade hebben ontvangen, zullen we een bron van hoop en vreugde worden: “licht voor de wereld en zout der aarde”

Advertentie