Eensgezind

Een koor in harmonie doen zingen heeft te maken met eensgezindheid. Als er onenigheid is, klinkt het vals.

Hier kunnen we veel leren over groepsdynamiek.

Om tot eensgezindheid te komen is gezamenlijke onderscheiding nodig.

De waarheid hangt in de lucht maar moet gevonden worden.

Of door genade gegeven maar niet zonder inspanning van onderaf.

Maar echte eenheid komt alleen maar door ieders verbondenheid met Christus.

Christus maakt ons één.

Hij kent ieder van ons en weet ons samen te brengen.

Uit alle windstreken.

Laten we samenwerken met Hem.

Met als voorbeeld de eerste leerlingen.

De apostelen.

Hij roept ze bij naam.

Hij roept ons bij naam.

We mogen onze eigen stem ontdekken en laten klinken.

Met respect voor anderen.

We worden onszelf in relatie met Hem en met anderen.

Dat is het Rijk Gods hier op aarde.

Het begon in Galilea.

Uit het niets, een land in duisternis.

Scheppende kracht.

Licht voor de volken.

Advertentie