Een weerloos Lam

Totdat Johannes de Doper Jezus aanduidt als het Lam Gods was Jezus onopvallend gebleven.
Hij dringt zich niet op. Hij blijft bescheiden. En dit is echte bescheidenheid, geen valse bescheidenheid. Hij is weerloos als een lam. Dit verwijst al naar Zijn kruisdood maar ook tijdens Zijn leven is Jezus kwetsbaar. Net als God is Hij de gans Andere. Het duurt een tijdje om Hem te leren kennen. Hij is zo rijk aan persoonlijkheid dat eigenlijk niemand er helemaal bij kan. Maar Johannes heeft het gezien en getuigt ervan. Jezus wordt geleid door de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft Goddelijke Kracht. Dankzij de Heilige Geest kan Jezus met zijn weerloosheid omgaan.
O Jezus, ook ik ken U niet. Maar ik wil niet aan U voorbijgaan.
Laat mij stil worden en onderscheiden wat U van mij verlangt.
Mijn hart is van U, doe ermee wat U wil.
Mag ik Uw vriend zijn? Net als de apostelen en leerlingen.
Ik hoed mij ervoor uw vriendschap te beschamen.
Mag ik ieders vriend zijn?
Help mij te werken aan vrede en verdraagzaamheid.
Help mij een schakel te zijn in Uw netwerk van verbondenheid over de hele wereld.
Maak ons één en breng ons thuis.

Amen.