Veilig

‘Ik voel me veilig bij jou’, is een manier om te zeggen dat je iemand graag ziet.
Een goede koning is een koning die veiligheid kan brengen voor zijn onderdanen.
In dat opzicht is Herodes allerminst een goede koning. Hij heeft moorden op zijn geweten.
Ook vandaag staat de wereld in brand. Stervelingen zijn niet veilig.
Tenzij je het over een andere boeg gooit.
Voorbij tijd en ruimte is er nog een bestaan.
Daar woont God.
In alle eeuwigheid.
Nu is het goede nieuws dat dit ook voor ons in het bereik ligt.
Nu al en ook na de dood. Over tijd en ruimte heen dus.
En de belofte van God, om ons veiligheid te schenken, gaat al eeuwen mee.
Het begon bij een klein volk maar vindt uitbreiding bij de genade van Jezus Christus zelf.
Ook al kan het soms stormen, op het einde is er een zachte bries.
Daar woont God.
Onvergankelijk.
Ook al is het nu duister, het licht zal het duister doorbreken.
Laten we hopen en bidden om dat Licht te mogen zien.
Moge het door onze blindheid heen schijnen.