Johannes’ oproep

Johannes predikte: ‘Bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij!’ Is Johannes een naïeveling, een dromer? Dat raak je wel kwijt in de woestijn, wanneer je jaar in jaar uit leeft van wat de woestijn voortbrengt. Dan word je dag in dag uit geconfronteerd met de harde realiteit en het gevecht om het bestaan. Wie dan zijn droom in stand houdt heeft een andere bron.
Johannes roept de Farizeeën en de Sadduceeën op: ‘Breng liever vruchten voort die passen bij bekering…’
Die vruchten zijn onze goede daden.
Stel je het Kerstfeest voor als Jezus’ wederkomst. Als Kerstmis nu eens dé dag van de grote afrekening zou zijn die wordt aangekondigd. Wat zou u dan doen? Met wie zou u het goed willen maken, omdat u weet dat God dat van u vraagt. Welke arme of vreemdeling, of zieke had God gewild dat we hadden geholpen en hebben we niet gedaan? Kunnen we dat misschien nog doen vóór Kerstmis?’ Hoe zou het zijn als heel de wereld de oproep van Johannes serieus nam, nu in deze Advent. Dan zou het toch de wederkomst van Christus zijn. Dan zou het werkelijk opnieuw zijn geboorte op aarde zijn. Gods Rijk als vrucht van onze bekering, vrucht van Gods liefde, vrucht van Licht.