Onverwacht

Wat is er allemaal gaande? We weten het niet. Wie kan de hoogte en diepte meten van de werkelijkheid? Hoeveel lagen en sublagen spelen mee? Waar is God te vinden? Het is een levensvraagstuk en voer voor levenskunstenaars.
Je hebt een weg te gaan en leert gaandeweg.
Ook Jezus is die weg gegaan en wel helemaal tot het einde.
Nu wachten wij weer op Zijn wederkomst.
Dag en uur, plaats en situatie zijn nog verborgen.
Jezus was tijdens zijn leven bij de tijd. Hij wist haarfijn wanneer Zijn uur wel of nog niet gekomen was.
Zo’n gevoeligheid is uiterst zeldzaam maar sommigen komen in de buurt.
Hij zal komen ook als wij Hem niet verwachten.
Maar hoeveel te meer vreugde bij de kleine rest die Hem wel verwacht.
Wees bij de tijd. Leef bewust. Integreer zoveel mogelijk indrukken tot de waarheid.
Dichterbij kun je niet komen. Nu nog niet. Wees voorbereid. Deze adventsperiode moge je begeleiden hierbij. Een genadevolle tijd.