Koning van ieders hart

Jezus Messias is een koning.

Koning der joden.

Koning van het heelal.

Alfa en Omega.

Oorsprong en voltooiing.

Maar hoe doet Hij dat?

Volgens mij door in ieders hart te wonen.

Is het dan nu zondag het feest van het Heilig Hart?

Nee, het is het feest van Christus Koning.

De laatste zondag van het Kerkelijk Jaar.

Maar beide liggen dicht bij elkaar.

Staat er niet geschreven dat Hij aan het kruis ieder tot zich zal trekken?

Ja, langs de weg van het hart.

Met ons hart beminnen wij andere mensen, maar ook God.

Het hart brengt vele wegen samen.

Het verenigt vele vriendschappen en liefdes.

Jezus’ hart houdt alles samen.

“Mogen allen één zijn”, zo bidt Hij.

Hebben wij een koning nodig? Of eerder een vriend?
Het is niet Jezus zelf die zich koning heeft genoemd.

Eigenlijk is een koning een al te menselijke en wereldse voorstelling.

Koningen hebben macht en praal.

Jezus daarentegen is een lijdende dienaar.

Koninkrijken vergaan.

Het rijk Gods daarentegen is standvastig en betrouwbaar.

Het is midden onder ons.

In Zijn tegenwoordigheid.

Amen.