Verjaren

Gij weet van mijn wezen, Gij kent mijn bestaan,
mijn zorgen en vreugde, mijn komen en gaan.

U dank ik vandaag, nu ik jarig mag zijn.
Gij ziet er mijn jubel, bemerkt ook mijn pijn.

U dank ik dit leven, zijn kracht en zijn gloed,
Gij denkt aan mijn zoeken, mijn falen, mijn moed.

Gij draagt me de dag door, behoedt me bij nacht,
Gij zijt het die steeds weer mijn thuiskomst verwacht.

U dank ik voor vriendschap, verbondenheid, trouw,
voor werken en willen, voor warmte en kou..

Blijf Gij me nabij dan in ‘t komende jaar en
maak door mijn leven uw liefde ook waar.

Adeleyd