Volk van God

Zijn wij als schapen zonder herder? Ik dacht het niet. De leer is toch duidelijk. En als iemand dit niet begrijpt, is het aan ons om dit duidelijk te maken. Steeds terugkeren naar de Schrift. Steeds terugkeren naar het gebed. Hou vast aan het geloof. Getuig van de waarheid. Dan zal dat mosterdzaadje van twee weken geleden wel groeien. Het maakt niet uit of anderen anders doen. Jezus zegt: “Jij, luister naar mijn stem en volg mij!”.
Waarom ik? Wel, lieve mens, omdat Hij je uitverkoren heeft. Uitverkoren om kind van God te zijn. Er gaat gezag uit van Zijn stem. Je kan niet anders dan je aangesproken voelen.
Maar je bent vrij. Je moet niet volgen. Je wordt uitgenodigd.
Je kan niet zeggen: ik wist het niet.
Er zijn genoeg herinneringen van medemensen, oproepen, knipoogjes.
Wij mogen God ook herinneren aan onze situatie. God is rechtvaardig en staat aan de kant van de rechtvaardige. Hij geeft zelfs nieuwe kansen. Toon Hem dat je er voor open staat.
Liefde is een werkwoord, een wisselwerking, maar bovenal genade. Vraag erom.