Overleg

Maakt geld gelukkig? Het zou een onderwerp kunnen zijn voor een onderzoek of voor één of ander reality-programma op TV.

Ik denk dat wie er te veel mee bezig is, in een soort isolement raakt. Een gouden kooi. Je denkt alleen nog aan je eigen hachje en vergeet de mensen om je heen.

Maar wie te weinig geld heeft is ook niet gelukkig.

Wat telt is dat je je verantwoordelijkheid opneemt voor je leven. Wie in zekere zin in orde is met zichzelf, God en zijn medemens, heeft weinig te vrezen. Vrede is hier een woord dat de richting aangeeft. Als die vrede in het gedrang komt, is het goed van te gaan onderhandelen. Om zoveel mogelijk middelen te sparen van de ondergang. Middelen mag je breed invullen. Het is alles wat we nodig hebben om goed te leven. En ook alles wat we nodig hebben om te zorgen voor anderen die te weinig middelen hebben.

Een goede huisvader pleegt overleg. Hij is op de hoogte van de wereld en haar gang van zaken en speelt daar handig op in.

Dit doet hij om zijn kinderen de kans te geven op te groeien in een veilige en gezonde omgeving.

Zo leren ook de kinderen onder elkaar overleggen zodat niemand in een hoek blijft staan of zich de mindere voelt.

Gelijkwaardigheid is een werkwoord!

Laten we Gods zegen vragen om dit geheim te verstaan en mee waar te maken. De erfenis is niet min. Het Rijk Gods dankzij je kindschap.

Aanvaard je dit kindschap of blijf je star vasthouden aan zekerheden? Daar hangt veel van af. Maar ook begaan zijn met het lot van heel de mensheid strekt je tot hoger overleg.

We mogen de Vader vragen dat het goed zal aflopen. We mogen hopen op meer dan er nu al is. Of toch op de voltooiing daarvan. Niet zonder ons. We zijn vrij maar verantwoordelijk. We tellen allemaal mee.