Ziek zijn

Kijken we naar Jezus, hoe Hij met het kruis omging, met de dood omging. Wij geloven in Hem die zich de zieken aantrok. Jezus de eerste van alle vrijwilligers. Toen hij vrij was, gebruikte Hij zijn gezondheid ten dienste van de mensen. Toen het kruis in zijn leven kwam, droeg Hij het ten dienste van de mensen. Toen Hij de dood overwon, deed Hij dat ten dienste van de mensen, ten dienste van ons. Dat wij Hem volgen, het net zo doen in onze tijd, met dezelfde geest en dezelfde inzet. Met een kracht die we van boven ontvangen. Dat zieken en gezonden, samen optrekken, elkanders lasten dragen en Jezus volgen. Hij leidt ons onfeilbaar zeker het Koninkrijk binnen, waar geen geween is of rouw, waar God onze tranen droogt, en ons gelukkig maakt.

geïnspireerd op ‘preken online’