De eerste plaats

De strijd om de eerste plaats is van alle tijden.

In de politiek, sport, in relaties, en de kerk.

Vreemd toch….want wie op de eerste

plaats zit, is altijd een beetje eenzaam.

Hij kan moeilijk iemand naast zich hebben.

Jezus zegt heel eenvoudig in het evangelie van

dit weekend: “doe het anders, ga op de laatste

plaats zitten, bij de kinderen, de armen, de zieken

gebrekkigen.”

Deze heel gewone leefregel zou onze maatschappij

totaal veranderen.

Gewoon zélf op de laatste plaats gaan staan.

Is dat niet heilzaam voor ons zelf, we worden vast

minder snel gekwetst of gefrustreerd.

Heilzaam voor de maatschappij, als wij de zieken,

gebrekkigen, vreemdelingen eens wég halen van

die laatste plaats.

Wat zou er ruimte vrijkomen voor vriendschap, vrede

en verdraagzaamheid.

Zo droomde Martin Luther King…..

Méewerken aan die droom in de Geest van Jezus?

Aan ons de keuze!