De nauwe poort

Zullen we die poort vinden? En zullen we er kunnen doorgaan?
Dat hangt voor een groot stuk van jezelf af.
Hoe vul je je leven in? Gericht naar buiten of gericht naar binnen?
Misschien zit de poort wel in jezelf, heel diep verborgen onder het gruis. Dan moet je teruggaan naar de bron.
Misschien ligt de poort nog heel ver voor je en heb je nog een lange weg te gaan.
Achter de poort ligt het Rijk Gods.
Er zijn er die daar al zijn binnengegaan, dus het is mogelijk.
Velen kunnen volgen. Dat is toch de wens van God. Voor Hem zijn allen welkom.
Maar niet zomaar. Het kost moeite en vraagt een eenvoudige houding. Een kameel kan alleen door het oog van de naald als hij knielt.
Bovenal bemin één God. Hij is het centrum van je leven. Vergeet dat nooit.
En bemin je naaste als jezelf. Zachtmoedigen kunnen het verstaan. Geduldigen ook.
Maar vooral: leer van Jezus. Hij toont de weg.
Ga steeds weer terug naar Hem. Naar wie zouden wij anders gaan? Trouwe zielen worden niet ontgoocheld.