Avondrood

Zoals de zon bij avondval

gloeiend rood zich zinken laat

In de brede schoot van zee en land

zo wil ook ik bij Jou elk schild en glans

afleggen in Jouw warme Armen, God

Reinig dan in mij, al wat ik bezoedelde

alles waarmee ik Jouw Licht ontsierde

alles waarmee ik Jouw Zijn en Hart

heb zeer gedaan en Jouw Stem 

in mij haar kracht ontnam

Klein is mijn werk

te klein is mijn hart

maar ik vertrouw

op Jou, mijn God

werk in mij en beziel

mijn leven

Ik zal Je innig

dankbaar zijn

Mieke